Obsah

Zamestnanci

Božena Černá

Tel.: 045/5370257
Email: uctovnictvo@obeclieskovec.sk
Samostatná referentka
ekonomický úsek, personálna agenda, osvedčovacia agenda, evidencia obyvateľstva

 

Dana Žitniaková Vrťová

Tel: 045/5370257
E-mail: dana.zitniakovavrtova@obeclieskovec.sk

samostatná referentka
stočné, sociálna agenda, služby obyvateľom - kultúrny dom, osvedčovacia agenda, vyberanie daní a poplatkov

 

Viera Nosálová

E-mail: viera.nosalova@obeclieskovec.sk
samostatná referentka
správkyňa pohrebiska a domu smútku, správca daní a poplatkov za komunálny odpad.

 

Ivan Púpala

správca ČOV

 

Ing. Eva Bertanová

Tel.: 045/5370257

E-mail: eva.bertanova@obeclieskovec.sk
samostatná referentka
správca daní a poplatkov

 

Daniel Gašpar

správca obce

 

Roman Púpala

údržba vnútorných a vonkajších priestorov