Obsah

Aktuálne SEPTEMBER

 

 

 

!!!! Poďakovanie !!!!

Materská škola v Lieskovci ďakuje všetkým rodičom a zamestnancom , ktorí sa zúčastnili

brigády v materskej škole. 

Ďakujeme za - namaľovanie dopravného ihriska

                        - vybudovanie bylinkovej špirály

                        - vybudovanie záhradného centra - políčka pre jahôdky, políčka na pestovanie zeleniny

                        -  vybudovanie pyramídy na pestovanie kvietkov

                        - vybudovanie škôlky na skákanie pre deti z drevených kruhov

                        -  osadenie kmeňov do zeme na precvičovanie stability

bylinková špirála

políčka pre pestovanie jahôd

malovanie dopravného ihriska

________________________________________________________________________________________________________________

RECYKLOHRY - MATERSKÁ ŠKOLA LIESKOVEC

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Aktuality

2%

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

Fyzické osoby:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Vyhlásenie spolu s potvrdením doneste do Našej MŠ.

Právnické osoby:

  1. Daňové priznanie – časť IV. Uviesť naše občianske združenie
  2. Doniesť potvrdenie na Našej MŠ .

 

 

Občianske združenie „ Lieskovček “

Stredisková 2735/5

962 21 Lieskovec

IČO: 37893572

Číslo účtu Občianskeho združenia : SK73 1100 0000 0026 2478 0972

 

 Tlačivá na stiahnutie :

" V y h l á s e n i e "

 

" P O T V R D E N I E "

_____________________________________________________________________________________________________________

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt detské preliezky

Prevádzkový poriadok - školský dvor MŠ