Obsah

Aktuálne jún

 

Zborovna.sk – portál pre učiteľov

Materská škola v Lieskovci, so súhlasom zriaďovateľa Vám oznamuje, že prerušenie prevádzky v letnom období bude v termíne:

od 19.07.2021 do 13.08.2021

Prevádzka MŠ bude obnovená v pondelok 16.08.2021.

 

______________________________________________________________________________________

 

Žiadosť o prijatie do MŠ (35.5 kB)

Žiadosť o prijatie do MŠ (120.03 kB)

 

 

OZNAM PRE RODIČOV

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

Fyzické osoby:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Vyhlásenie spolu s potvrdením doneste do Našej MŠ.

Právnické osoby:

 1. Daňové priznanie – časť IV. Uviesť naše občianske združenie
 2. Doniesť potvrdenie na Našej MŠ .

 

 

Občianske združenie „ Lieskovček “

Stredisková 2735/5

962 21 Lieskovec

IČO: 37893572

Číslo účtu Občianskeho združenia : SK73 1100 0000 0026 2478 0972

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby  (725.33 kB)

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt návrat do škôl

 

 

Aktuálne tlačivá 

 

Četsné vyhlásenie - zákonný zástupca ČV - ZZ (21.79 kB)

Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca a žiak ČV - žiak a ZZ (20.9 kB)

GDPR - Informácie  GDPR - Informácie pre dotknutú osobu (318.53 kB)

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt do škôlkx

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

vstup

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku - COVID -19

Dodatok č. 3 k Školskému poriadku

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MATERSKÁ ŠKOLA

TLAČIVÁ a POKYNY  PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV POTREBNÝCH PRI NÁSTRUPE DO MATERSKEJ ŠKOLY K 02.09.2020

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

Evidenčný lístok

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Pokyny k platbám : režijné náklady za MŠ 14,00 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

TLAČIVÁ a POKYNY  PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV POTREBNÝCH PRI NÁSTRUPE DO MATERSKEJ ŠKOLY NA STRAVOVANIE  K 02.09.2020

Zápisný lístok na stravovanie

Pokyny k stravovaniu a k platbám za stravu

 

 

 

 

Dôležité usmernenia pre zákonných zástupcov: 

 • zákonní zástupcovia detí sú povinný dodržiavať ustanovenia , ktoré v rámci dodatku č. 2 k školskému poriadku vydala riaditeľka MŠ
 • zákonní zástupcovia detí sú povinný dodržiavať všetky usmernenia , ktoré v rámci šírenia COVID – 19 boli vydané
 • zákonní zástupcovia sú povinný dodržiavať odstupy  min. 2 metre pri čakaní pred zariadením na odovzdanie detí
 • zákonní zástupcovia môžu do materskej školy vstúpiť po jednom s prekrytím horných dýchacích ciest  do malej chodby , kde odovzdajú deti PZ
 • prosíme zákonných zástupcov , aby si v rámci možností doniesli so sebou vyplnené tlačivá na urýchlenie odovzdávania detí
 • zákonní zástupcovia sú povinný doniesť deťom vlastnú označenú fľašku menom dieťaťa na dodržiavanie pitného režimu počas dňa
 • zákonní zástupcovia sú povinný dodržiavať príchod do materskej školy do 08,00 hod. , deti ktoré prídu po 08,00 hod. nebudú do materskej školy zobraté
 • odovzdávanie detí v popoludňajších hodinách bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení v takom istom režime ako pri rannom odovzdávaní

 

 

_________________________________________________________________________________________

Čo budem potrebovať do MŠ ...

 

pravidlá pre rodičov

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality