Obsah

Aktuálne február

Karneval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

2%

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

Fyzické osoby:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Vyhlásenie spolu s potvrdením doneste do Našej MŠ.

Právnické osoby:

  1. Daňové priznanie – časť IV. Uviesť naše občianske združenie
  2. Doniesť potvrdenie na Našej MŠ .

 

 

Občianske združenie „ Lieskovček “

Stredisková 2735/5

962 21 Lieskovec

IČO: 37893572

Číslo účtu Občianskeho združenia : SK73 1100 0000 0026 2478 0972

 

 Tlačivá na stiahnutie :

" V y h l á s e n i e "

 

" P O T V R D E N I E "

_____________________________________________________________________________________________________________

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt detské preliezky

Prevádzkový poriadok - školský dvor MŠ