Obsah

Kontakty

Materská škola
Nová 2912/2
962 21 Lieskovec

IČO : 37897004

Tel.: 045/5370254foto

mobil:  0949 645 666

email: mslieskovec@gmail.com

 

RIADITEĽKA MŠ :            MÁRIA KOPPOVÁ