Obsah

Správy

Neprítomnosť maloletého dieťaťa v MŠ

Riaditeľka MŠ v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov : celý text

ostatné | 10. 2. 2014 | Autor: