Obsah

Správy

Oznam: Zmena účtu

Zmena účtu, pre platbu za MŠ v sume 12,60€

Číslo nového účtu : 2943456010/1100 Tatra banka a.s.

IBAN : SK 64 1100 0000 002943456010
celý text

ostatné | 12. 3. 2014 | Autor:

Neprítomnosť maloletého dieťaťa v MŠ

Riaditeľka MŠ v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov : celý text

ostatné | 10. 2. 2014 | Autor: