Obsah

Správy

Uzavretie MŠ - Rozhodnutie RUVZ Zvolen

Uzavretie Mš pre zvýšenú chorobnosť detí celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

Materská škola - voľné pracovné miesto - učiteľka MŠ

výberové konanie - učiteľ MŠ celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor:

Materská škola - voľné pracovné miesto - upratovačka MŠ

výberové konanie - upratovačka celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor:

Zápis detí do Materskej školy v Lieskovci

Zápis detí do Materskej školy - rok 2018 celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor:

RECYKLOHRY - MATERSKÁ ŠKOLA LIESKOVEC

Projekt - plagát - recyklohry celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor:

Oznam - uzavretie Materskej školy

Uzavretie Materskej školy počas letných prázdnin celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor:

Zápis do Materskej školy

Zápis do Materskej školy celý text

ostatné | 14. 3. 2017 | Autor:

Rozhodnutie o uzavretí MŠ v Lieskovci od 28.02.2017 do 06.03.2017

UZATVORENIE MŠ !

Materská škola v Lieskovci, v zastúpení riaditeľkou Máriou Koppovou Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene uzatvára prevádzku Materskej školy na dobu od 28.02.2017 do 06.03.2017 z dôvodu rozšíreného výskytu chrípky a respiračných ochorení.
Prevádzka materskej školy začne 07.03.2017 v utorok.
Školská jedáleň bude v prevádzke od 06.03.2017 v pondelok / pre ZŠ a Cudzích stravníkov / . celý text

ostatné | 27. 2. 2017 | Autor:

Rozhodnutie o uzavretí škôlky

Rozhodnutie o uzavretí škôlky celý text

ostatné | 17. 3. 2016 | Autor:

Oznam: Zmena účtu

Zmena účtu, pre platbu za MŠ v sume 12,60€

Číslo nového účtu : 2943456010/1100 Tatra banka a.s.

IBAN : SK 64 1100 0000 002943456010
celý text

ostatné | 12. 3. 2014 | Autor:

Neprítomnosť maloletého dieťaťa v MŠ

Riaditeľka MŠ v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov : celý text

ostatné | 10. 2. 2014 | Autor: