Obsah

Správy

Školská jedáleň pri MŠ - dôležité informácie pre zákonných zástupcov

Školská jedáleň pri MŠ - dôležité informácie pre zákonných zástupcov celý text

ostatné | 28. 7. 2021 | Autor:

semafór pre MŠ

semafór pre mš celý text

ostatné | 26. 8. 2020 | Autor:

Neprítomnosť maloletého dieťaťa v MŠ

Riaditeľka MŠ v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov : celý text

ostatné | 10. 2. 2014 | Autor: