Obsah

DESATORO  PRE  RODIČOV

 

 

  1. Mami, ocko, voďte ma do materskej školy pravidelne.

 

  1. Priveďte ma včas, najneskôr do 8,00 hod. a načas ma i vyzdvihnite, najneskôr do 16,30 hod.

 

  1. Nedávajte mi do materskej školy choré, aby som nenakazilo iné deti.

 

  1. Ak budem choré alebo inak neprítomné, včas ma odhláste.

 

  1. Nezabudnite ma po chorobe opäť prihlásiť a  čo je dôležité, priviesť do materskej školy s potvrdením od lekára.

 

  1. Zaujímajte sa o dianie v materskej škole, čítajte oznamy, zúčastňujte sa rodičovských združení, brigád, vystúpení, spoločenských akcií.

 

  1. Pomáhajte škole i drobnosťami, spolupracujte s pani učiteľkami.

 

  1. Pyžamko mi vymieňajte každý týždeň, v skrinke mi vždy nechajte náhradné oblečenie, pripomeňte mi, že si mám vyčistiť prezuvky aspoň raz za dva mesiace.

 

  1. Ak ma musia na poobedňajší spánok spojiť s inými deťmi v materskej škole, buďte tolerantní a rešpektujte to. Nehnevajte sa a vysvetlite mi, že inak sa riešiť nedalo, že asi musela niektorá pani učiteľka zostať z nejakého dôvodu doma.

 

  1. Usmievajte sa na mňa, veď Vás mám rado.  Usmievajte sa na pani učiteľky, veď aj ony nás majú radi a s láskou sa o nás starajú po celý deň.

 

1

2

3

4