Obsah

Zloženie Rady školy

 

Zástupcovia rodičov :

   

Ing. Anna Bernoláková - predseda Rady školy , anna.bernolak@gmail.com 

 

Mgr. Veronika Vrtielková - podpredseda Rady školy , weve994@gmail.com 

 

Veronika Halajová  - člen Rady školy , verko33verko@gmail.com

 

Zástupcovia zriaďovateľa :

 

Ing. Jana Tužinská , janka.tužinska@gmail.com 

 

MUDr. Čunderlíková Božena

 

Zástupcovia  MŠ :

 

Jana Kohútová  -   PZ , jana.rovnanova@gmail.com

 

Mgr. Kováčová Marcela -  NZ , m.pittnerova@gmail.com