Obsah

Zloženie Rady školy

 

Zástupcovia rodičov :

   

Kožáková Zuzana – predseda Rady školy,  kozakova.bb@gmail.com

 

Mgr. Bc. Stehlíková Katarína – podpredseda Rady školy,   katka.stehlik@gmail.com 

 

Bernoláková Anna –člen Rady školy

 

Zástupcovia zriaďovateľa :

 

Ing. Jana Tužinská ,  janka.tužinska@gmail.com

 

MUDr. Čunderlíková Božena

 

Zástupcovia  MŠ :

 

Jana Kohútová  -   PZ 

 

Mgr. Kováčová Marcela -  NZ ,  m.pittnerova@gmail.com