Menu
Obec Lieskovec
ObecLieskovec
Obec Lieskovec
Obec Lieskovec

Školská jedáleň

Zariadenie školského stravovania

jedaleňŠkolská jedáleň
Nová 2912/2
962 21 Lieskovec

tel: č. 045/5370254

č. ú.: 35-32830412/0200

IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412

email: sjmslieskovec@gmail.com

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  -  MGR. KOVÁČOVÁ MARCELA

 

Zamestnanci školskej jedálne

Meno Funkcia
Mgr. Marcela Kováčová vedúca školskej jedálne
Monika Ostrihoňová hlavná kuchárka
Lucia Vránska pracovník v prevádzke

Martina Rodná

 

 

 

kuchárka

 

Stanovené finančné pásmo :

Finančné pásmo č. 2 – na nákup potravín pre všetky vekové kategórie 

 

 • Materská škola / deti od 2 do 6 rokov /

Desiata : 0,45 €

Obed: 1,10 €

Olovrant : 0,35 €

SPOLU: 1,90 € / deň

 

 • Základná škola / 1. stupeň /

Obed: 1,50 €

SPOLU: 1,50 € / deň

 

 • Dospelý stravník – zamestnanec, cudzí stravník
 •  

SPOLU: 2,20 € / deň

 

 

Veková skupina stravníkov

 

 

Desiata

 

 

Obed

 

 

Olovrant

 

Príspevok na nákup potravín

 

Príspevok

na  režijné náklady

 

Stravný lístok celkom

 

stravník MŠ

 

0,45

1,10

0,35

1,90

0,20 €

2,10 €

stravník ZŠ

 I. stupeň

 

1,50

 

1,50

0,20 €

1,70 €

Cudzí stravník – dôchodca

 

2,20

 

2,20

1,30 €

3,50 €

Dospelý stravník - zamestnanec

 

2,20

 

2,20

0,80

3,00 €

 

 1. Výška príspevku režijných nákladov – školská jedáleň
 • Stravníci , ktorými sú deti MŠ a ZŠ uhrádzajú príspevok na režijné náklady školskej jedálne vo výške 0,20 € / za deň, kedy bola strava odobratá /

Stravné a režijné náklady za školskú jedáleň sa uhrádza v prospech účtu           školskej jedálne:

IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412 

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa.

 

 

 • Stravníci – zamestnanci a cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na režijné náklady vo výške :

Zamestnanec vo výške 0,80 € / za deň, kedy bola strava odobratá /

Cudzí stravník vo výške 1,30 € / za deň kedy bola strava odobratá/

Stravné a režijné náklady za školskú jedáleň sa uhrádza v prospech účtu           školskej jedálne:

IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412 

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa.

 

Rekapitulácia platieb

Materská škola

 

Za stravné a réžiu v školskej jedálni

 • platba na deň 1,90 € stravné + 0,20 € réžia  = spolu 2,10 €
 • výška mesačnej zálohovej platby pre dieťa materskej školy je 2,10 € x 20 dní = 42,00 €   

IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412 

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko stravníka

 

Základná škola

 

Za stravné a réžiu v školskej jedálni

 • platba na deň 1,50 € stravné + 0,20 € réžia  = spolu 1,70 €
 • výška mesačnej zálohovej platby pre dieťa základnej školy je 1,70 € x 20 dní = 34,00 €

IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko stravníka

 

MŠ - Predškoláci    +    Základná škola

Dotácia na stravu !!!!

 • Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania spolu so zápisným lístkom na stravu
 • Dotácia na stravu - žiadosť od 01.09.2023 (220.83 kB)
 • Zápisný lístok na stravu k 01.09.2023 (173.25 kB)
 • Dotácia na stravu sa môže poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa v materskej škole a žiaka v základnej škole (ďalej len dieťa).
 • Dotácia na stravu poskytuje paušálne na obed podľa 5. finančného pásma v príslušnej vekovej kategórií stravníkov za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu, a to aj v prípade ak zariadenie školského stravovania má určený nižší stupeň finančného pásma.
 • Dotácia na stravu je určená prioritne na zabezpečenie obeda a ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume ako je výška dotácie, uvedený rozdiel môže byť následne použitý napr. na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania. Z poskytnutej sumy dotácie na stravu je možné pokryť okrem obeda, aj desiatu/ olovrant.

 

Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  je poskytnutá :

1. v materskej škole vo výške 1,40 € / deň , pre deti v MŠ v poslednom ročníku – predškoláci, ktorí sa zúčastnili výchvnovzdelávacieho procesu

 • Výška poplatku za stravné a réžiu pre predškolské deti s dotáciou na 1 deň je:  2,10 € - 1,40 € /dotácia/ = 0,70 €
 • výška mesačnej zálohovej platby pre predškolské dieťa  materskej školy s dotáciou je : 0,70 € x 20 dní = 14,00 €
 • IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412 Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko stravníka

2. v základnej škole vo výške 2,10 € / deň, pre deti na prvom stupni v základnej škole , v prípade že sa zúčastnili výchovnno-vzdelávacieho procesu

 • zákonný zástupca v základnej škole neuhrádza stravné ani réžiu, výška dotácie postačuje na výšku stravného a réžie 

 

Všeobecné informácie:

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

 • Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci
 • V  prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo v škôlke je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa  aj z obeda v stanovenom čase – deň vopred, v odôvodnených prípadoch do 08,00 hod. ráno v deň odhlásenia. Odhlásenie je možné na tel. čísle Školskej jedálne : 045/5370254 – pre MŠ aj ZŠ
 • Za včas neodhlásenú stravu zákonný zástupca je povinný uhradiť v MŠ / 2,10 € / deň  a ZŠ / 1,70 € / deň
 • Číslo účtu Školskej jedálne : SK75 0200 0000 3500 3283 0412 VS: 553 , správa pre prijímateľa : meno a priezvisko stravníka
 • Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.. / za podmienok určené osobitným predpisom / napr. počet stravníkov s diétnym stravovaním /
 • Povinnosť každého zákonného zástupcu pri prihlásení dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni vypísať zápisný lístok
 • Pre ZŠ : Upozorňujeme rodičov, že ak dieťa/žiak nepríde do  základnej školy, treba ho zo stravy vyhlásiť v školskej jedálni v materskej škole.
 • Pre MŠ : Upozorňujeme rodičov, že odhlasovanie dieťaťa z materskej školy je výlučne len na pevnú linku MŠ. 
 • Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam, žiadame stravníkov o včasné uhrádzanie  stravného.
 • Platby za stravné sa uhrádzajú mesačne / bezhotovostne na účet : trvalým príkazom , internet – bankingom , šekom, vkladom na účet...
 • V prípade nejasností kontaktovať vedúcu školskej jedálne : Mgr. Kováčová – tel. číslo 045/5370254, e-mail.: sjmslieskovec@gmail.com alebo osobne v budove materskej školy v Lieskovci
 • Informácie o školskej jedálni, výške poplatku, čísla účtu, jedálny lístok nájdete aj na internetovej stránke MŠ : http://www.obeclieskovec.sk/organizacie/skolstvo/materska-skola/...

 

 

 

 

 

Organizácie

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27 28
29 30
31 1 2

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
2
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Rýchle odkazy

slovensko

Cestovný poriadok

Facebook

Medári facebook

Mapový portál obce

T-mapy

Natur-Pack

Natur-pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:226
TÝŽDEŇ:226
CELKOM:1007254