Obsah

              Zariadenie školského stravovania

jedaleňŠkolská jedáleň
Nová 2912/2
962 21 Lieskovec

tel: č. 045/5370254

č. ú.: 35-32830412/0200

IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412

email: sjmslieskovec@gmail.com

          VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  -  MGR. KOVÁČOVÁ MARCELA

 

                    Zamestnanci školskej jedálne

Meno Funkcia
Mgr. Marcela Kováčová vedúca školskej jedálne
Jozefína Gondová hlavná kuchárka
Zuzana Glaichová pracovník v prevádzke
Martina Rodná kuchárka