Obsah

                               Zamestnanci MŠ

Meno Funkcia
Mária Koppová riaditeľka MŠ
Chamulová Patrícia učiteľka MŠ
Mgr. Katarína Turčániová asistent učiteľa
Erika Matúchová učiteľka MŠ
Mgr. Anna Csuhaj učiteľka MŠ - MD
Elena  Baculíková učiteľka MŠ
Jana Kohútová učiteľka MŠ
Bc.Ivana Holíková učiteľka MŠ - zastupovanie
Ján Kováč kurič MŠ
Ján Svetlík školník MŠ
Marcela Pocklanová upratovačka MŠ
Magdaléna Vyletelová upratovačka MŠ
Mgr. Kováčová Marcela hospodárka MŠ