Obsah

                               Zamestnanci MŠ

Meno Funkcia
Mária Koppová riaditeľka MŠ
Chamulová Patrícia učiteľka MŠ
Murínová Viktória učiteľka MŠ - zastupovanie
Erika Matúchová učiteľka MŠ
Mgr. Anna Csuhaj učiteľka MŠ - MD
Elena  Baculíková učiteľka MŠ
Jana Kohútová učiteľka MŠ
Ján Kováč kurič MŠ
Jozef Moniš školník MŠ
Anna Jombíková upratovačka MŠ
Magdaléna Vyletelová upratovačka MŠ - RD
Mgr. Kováčová Marcela hospodárka MŠ
Marcela Pocklanová upratovačka - zastupovanie