Obsah

Komisia finančná

 

Meno Funkcia
Ing. Renáta Cibulová Predseda
Mária Beličková Člen
Mgr. Miroslav Machay Člen
Vladimír Lietava Člen
Milan Terem Člen