Obsah

Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

 

Meno Fukncia
Uhliar Miroslav Predseda
Jankovský Ján, Mgr. Člen
Čunderlíková Božena, MUDr. Člen
  Člen