Obsah

Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

 

Meno Fukncia
Miroslav Uhliar Predseda
Ing. arch. Ján Jankovský Člen
Mgr. Ján Jankovský Člen
Jozef Kováč Člen