Obsah

Poslanci OZ

 

Ing. Renáta  Cibuľová

Adresa: Osloboditeľov 2663/64, Lieskovec

E-mail: cibulova.renata@gmail.com

poslankyňa

 

MUDr. Božena Čunderlíková

Adresa: Hájik 275/11, Lieskovec

E-mail: bobana@centrum.sk

poslankyňa

 

Mgr. Ján Jankovský

Adresa: Hrádocká 2715/19, Lieskovec

E-mail: jankovsky@zvnet.net

poslanec

 

Ing. Miloš Mikleš

Adresa: Medzi hrušky 2857/43, Lieskovec

E-mail: mmikles1@gmail.com

poslanec

 

Mgr. Veronika Páleníková

Adresa: Medzi Hrušky 2838/5, Lieskovec

E-mail: javepa@centrum.sk

poslankyňa

 

Mgr., Bc. Katarína Stehlíková

Adresa: Nová 2898/31, Lieskovec

E-mail: katka.stehlik@gmail.com

poslankyňa

 

Milan Terem

Adresa: Medzi Hrušký 2867/14, Lieskovec

poslanec

 

Ing. Jana Tužinská

Adresa: Hájik 405/17, Lieskovec

E-mail: jana.tuzinska@gmail.com

zástupkyňa starostu

 

Miroslav Uhliar

Adresa: Na Barinách 2693/1, Lieskovec

E-mail: miroslavuhliar1@gmail.com

poslanec