Obsah

Poslanci OZ

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2018

Meno / Dátum Dátum:.05.12. Dátum:.12.12. Dátum: Dátum: Dátum:
Ing.Cibulová Renáta zúčastnila sa zúčastnila sa      
MUDr.Čunderlíková Božena zúčastnila sa zúčastnila sa      
Mgr.Jankovský Ján zúčastnil sa zúčastnil sa      

Ing. Mikleš Miloš

zúčastnil sa zúčastnil sa      
Mgr.Páleníková Veronika zúčastnila sa ospravedlnená      
Mgr.,Bc.Stehlíková Katarína zúčastnila sa zúčastnila sa      
Terem Milan zúčastnil sa zúčastnil sa      
Ing.Tužinská Jana zúčastnila sa zúčastnila sa      
Uhliar Miroslav zúčastnil sa zúčastnil sa      

 

Ing. Renáta  Cibuľová

Adresa: Osloboditeľov 2663/64, Lieskovec

E-mail: cibulova.renata@gmail.com

poslankyňa

 

MUDr. Božena Čunderlíková

Adresa: Hájik 275/11, Lieskovec

E-mail: bobana@centrum.sk

poslankyňa

 

Mgr. Ján Jankovský

Adresa: Hrádocká 2715/19, Lieskovec

E-mail: jankovsky@zvnet.net

poslanec

 

Ing. Miloš Mikleš

Adresa: Medzi hrušky 2857/43, Lieskovec

E-mail: mmikles1@gmail.com

poslanec

 

Mgr. Veronika Páleníková

Adresa: Medzi Hrušky 2838/5, Lieskovec

E-mail: javepa@centrum.sk

poslankyňa

 

Mgr., Bc. Katarína Stehlíková

Adresa: Nová 2898/31, Lieskovec

E-mail: katka.stehlik@gmail.com

poslankyňa

 

Milan Terem

Adresa: Medzi Hrušký 2867/14, Lieskovec

poslanec

 

Ing. Jana Tužinská

Adresa: Hájik 405/17, Lieskovec

E-mail: jana.tuzinska@gmail.com

zástupkyňa starostu

 

Miroslav Uhliar

Adresa: Na Barinách 2693/1, Lieskovec

E-mail: miroslavuhliar1@gmail.com

poslanec