Obsah

Poslanci OZ

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2018

Meno / Dátum Dátum:. Dátum:. Dátum: Dátum: Dátum:
Beličková Mária          
Ing.Cibulová Renáta          
Mgr.Jankovský Ján          
Lietava Vladimír          
Mgr.Machay Miroslav          
Mgr.Páleníková Veronika          
Terem Milan          
Ing.Tužinská Jana          
Uhliar Miroslav          

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2017

Meno / Dátum Dátum:30.1. Dátum:30.3. Dátum:29.6. Dátum:4.10 Dátum:12.12
Beličková Mária zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa
Ing.Cibulová Renáta zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa
Mgr.Jankovský Ján zúčastnil sa  zúčastnil sa ospravedlnený zúčastnil sa zúčastnil sa
Lietava Vladimír zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa ospravedlnený zúčastnil sa
Mgr.Machay Miroslav zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa
Mgr.Páleníková Veronika zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa
Terem Milan ospravedlnený zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa
Ing.Tužinská Jana zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa
Uhliar Miroslav zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa

 

Ing. Jana Tužinská

Adresa: Hájik 405/17, Lieskovec

E-mail: jana.tuzinska@gmail.com

zástupkyňa starostu

 

Mária Beličková

Adresa: Hrádocká 2729/22, Lieskovec

E-mail: belickova@belickova.sk

poslankyňa

 

Ing. Renáta  Cibuľová

Adresa: Osloboditeľov 2663/64, Lieskovec

E-mail: cibulova.renata@gmail.com

poslankyňa

 

Vladimír Lietava

Adresa: Horná 2816/38, Lieskovec

E-mail: lietavav@gmail.com

poslanec

 

Mgr. Miroslav Machay

Adresa: Stredisková 2741/15, Lieskovec

E-mail: miroslav.machay@gmail.com

poslanec

 

Mgr. Veronika Páleníková

Adresa: Medzi Hrušky 2838/5, Lieskovec

E-mail: javepa@centrum.sk

poslankyňa

 

Milan Terem

Adresa: Medzi Hrušký 2867/14, Lieskovec

poslanec

 

Miroslav Uhliar

Adresa: Na Barinách 2693/1, Lieskovec

E-mail: miroslavuhliar1@gmail.com

poslanec

 

Mgr. Ján Jankovský

Adresa: Hrádocká 2715/19, Lieskovec

E-mail: jankovsky@zvnet.net

poslanec