Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022.

1044

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto EUR

Občianske združenie DFS Hučava

Obec Lieskovec

24.01.2022

Dohoda č. 21/33/012/66

1043

0,00 EUR Nula EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Obec Lieskovec

24.01.2022

Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto

1042

30,00 EUR tridsať

Helena Golianová

Obec Lieskovec

17.01.2022

Nájomná zmluva za hrobové miesto

1041

30,00 EUR tridsať

Ján Škriniar

Obec Lieskovec

13.01.2022

Dodatok č. 11 k Rámcovej zmluve č. Z54050023.

1040

0,00 EUR Nula EUR

EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 85101 Bratislava

Obec Lieskovec

03.01.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky.

1039

0,00 EUR Nula EUR

DEUS

Obec Lieskovec

28.12.2021

Zmluva o dielo - zimná údržba 1Q/2022.

1038

830,00 EUR Osemstotridsať EUR

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

22.12.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

1037

15,00 EUR pätnásť

Rastislav Murín

Obec Lieskovec

10.12.2021

Plynofikácia a plynoinštalácia prevádzkových priestorov športového areálu.

1036

6 581,56 EUR Šesťtisícpäťstoosemdesiatjedna 56/100

Cortina, s.r.o., Jedľová 3, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

06.12.2021

Zmluva o nájme pozemku

1035

100,23 EUR Jednosto Eur a dvadsaťtri centov

Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Lieskovec

25.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ Mesto Zvolen

1034

585,00 EUR Päťstoosemdesiatpäť EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

24.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1033

465,00 EUR Štyristošesdesiatpäť EUR

Quo Vadis - súkromné centrum voľného času

Obec Lieskovec

24.11.2021

Zmluva o dielo

1032

13 011,62 EUR trinásťtisíc jedenásť euro a šesdesiatdva centov

Cortina, s.r.o., Jedľová 3, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

12.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1031

180,00 EUR Stoosemdesiat EUR

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

12.11.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1030

0,00 EUR Nula EUR

Monika Viňanská, Medzi hrušky 2868/16, Lieskovec

Obec Lieskovec

04.11.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1029

0,00 EUR Nula EUR

Brisuda Tomáš

Obec Lieskovec

02.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1028

60,00 EUR Šesťdesiat EUR

MAJA n.o.

Obec Lieskovec

28.10.2021

Zmluva o dotácii - Diecézne centrum

1027

150,00 EUR Stopäťdesiat EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

27.10.2021

Darovacia zmluva

1026

681,36 EUR Šesťstoosemdesiatjedna 36/100

CEMMAC Betón s.r.o.

Obec Lieskovec

26.10.2021

Zmluva o dielo

1025

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

25.10.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1024

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Milan Čabala

Obec Lieskovec

08.10.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1023

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

07.10.2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

1022

15,00 EUR Pätnásť Eur

Anna Gabašová

Obec Lieskovec

06.10.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

1021

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Stredoslovenský tenisový klub

Obec Lieskovec

29.09.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1020

0,00 EUR Nula EUR

Elena Nedeliaková

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: