Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.12.2019

Zmluva o dotácii

849

180,00 EUR Stoosemdesiat EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o dotácii

848

840,00 EUR Osemstoštyridsať EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o dotácii

847

420,00 EUR Štyristodvadsať EUR

Základná umelecká škola QUO VADIS, I. Krasku 7, Zvolen

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

846

0,00 EUR EUR

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o dielo

845

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o dielo

844

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Lieskovec

29.11.2019

Kúpna zmluva

843

1 505,00 EUR Jedentisícpäťstopäť EUR

Peter Striež

Obec Lieskovec

27.11.2019

Zmluva o dotácii CVČ

842

30,00 EUR Tridsať EUR

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

27.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom - spoločenská miestnosť

841

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

26.11.2019

Zmluva o dotácii CVČ Detva

840

30,00 EUR Tridsať EUR

MAJA n.o.

Obec Lieskovec

26.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom - spoločenská miestnosť

839

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

25.11.2019

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu.

838

0,00 EUR Nula EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Lieskovec

25.11.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

837

12,50 EUR Dvanásť 50/100 EUR

Mária Hakelová, Horná 2805/16, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

25.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

836

45,00 EUR Štyridsaťpäť EUR

Poľovné združenie Lieskovec

Obec Lieskovec

25.11.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

835

0,00 EUR Nula EUR

Mário Bartko

Obec Lieskovec

14.11.2019

Obchodná zmluva o čistení OV v ČOV

834

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Jozef Vraštiak

Obec Lieskovec

11.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

833

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

11.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

832

0,00 EUR Nula EUR

Materská škola, Nová 2902/2, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

06.11.2019

Zmluva o dielo-Autobusová zastávka - typový projekt

831

24 046,20 EUR Dvadsaťštyritisícštyridsaťšesť 20/100 EUR

ROLED s. r. o.

Obec Lieskovec

06.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

830

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

30.10.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

829

0,00 EUR Nula EUR

Základná škola Lieskovec Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

28.10.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

828

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR

Ján Lupták

Obec Lieskovec

28.10.2019

Zmluva o výpožičke - prívesný vozík na PS 12

827

0,00 EUR Nula EUR

Mgr. Zuzana Machayová

Obec Lieskovec

28.10.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

826

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Ľubomír Žiak

Obec Lieskovec

28.10.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

825

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR

Mária Hakelová, Horná 2805/16, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: