Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ Mesto Zvolen

1034

585,00 EUR Päťstoosemdesiatpäť EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

24.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1033

465,00 EUR Štyristošesdesiatpäť EUR

Quo Vadis - súkromné centrum voľného času

Obec Lieskovec

24.11.2021

Zmluva o dielo

1032

13 011,62 EUR trinásťtisíc jedenásť euro a šesdesiatdva centov

Cortina, s.r.o., Jedľová 3, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

12.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1031

180,00 EUR Stoosemdesiat EUR

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

12.11.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1030

0,00 EUR Nula EUR

Monika Viňanská, Medzi hrušky 2868/16, Lieskovec

Obec Lieskovec

04.11.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1029

0,00 EUR Nula EUR

Brisuda Tomáš

Obec Lieskovec

02.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1028

60,00 EUR Šesťdesiat EUR

MAJA n.o.

Obec Lieskovec

28.10.2021

Zmluva o dotácii - Diecézne centrum

1027

150,00 EUR Stopäťdesiat EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

27.10.2021

Darovacia zmluva

1026

681,36 EUR Šesťstoosemdesiatjedna 36/100

CEMMAC Betón s.r.o.

Obec Lieskovec

26.10.2021

Zmluva o dielo

1025

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

25.10.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1024

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Milan Čabala

Obec Lieskovec

08.10.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1023

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

07.10.2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

1022

15,00 EUR Pätnásť Eur

Anna Gabašová

Obec Lieskovec

06.10.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

1021

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Stredoslovenský tenisový klub

Obec Lieskovec

29.09.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1020

0,00 EUR Nula EUR

Elena Nedeliaková

Obec Lieskovec

24.09.2021

Zmluva o poskytnutí veci do užívania.

1019

100,00 EUR Sto EUR

MFK Zvolen, a.s.

Obec Lieskovec

22.09.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Y936

1018

8 846,33 EUR Osemtisícosemstoštyridsaťšesť 33/100

Poľnohospodárska platobná agentúra , Akademická 4, 949 10 Nitra

Obec Lieskovec

21.09.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

1017

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Lucia Valocková

Obec Lieskovec

16.09.2021

Zmluva o spolupráci SKPAY, a.s.

1016

3 000,00 EUR Tritisíc EUR

SKPAY, a.s.

Obec Lieskovec

14.09.2021

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do útulku.

1015

100,00 EUR Sto EUR

pefima s.r.o.

Obec Lieskovec

09.09.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

1014

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Jozef Jančiar

Obec Lieskovec

08.09.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1013

0,00 EUR Nula EUR

Katarína Môťovská

Obec Lieskovec

06.09.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1012

0,00 EUR Nula EUR

Ján Nuoška

Obec Lieskovec

06.09.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1011

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

31.08.2021

Dodatok č.1 k licenčnej zmluve U2138/2016.

1010

275,00 EUR Dvestosedemdesiatpäť EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: