Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.09.2021

Zmluva o poskytnutí veci do užívania.

1019

100,00 EUR Sto EUR

MFK Zvolen, a.s.

Obec Lieskovec

22.09.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Y936

1018

8 846,33 EUR Osemtisícosemstoštyridsaťšesť 33/100

Poľnohospodárska platobná agentúra , Akademická 4, 949 10 Nitra

Obec Lieskovec

21.09.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

1017

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Lucia Valocková

Obec Lieskovec

16.09.2021

Zmluva o spolupráci SKPAY, a.s.

1016

3 000,00 EUR Tritisíc EUR

SKPAY, a.s.

Obec Lieskovec

14.09.2021

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do útulku.

1015

100,00 EUR Sto EUR

pefima s.r.o.

Obec Lieskovec

09.09.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

1014

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Jozef Jančiar

Obec Lieskovec

08.09.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1013

0,00 EUR Nula EUR

Katarína Môťovská

Obec Lieskovec

06.09.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1012

0,00 EUR Nula EUR

Ján Nuoška

Obec Lieskovec

06.09.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1011

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

31.08.2021

Dodatok č.1 k licenčnej zmluve U2138/2016.

1010

275,00 EUR Dvestosedemdesiatpäť EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

30.08.2021

Dodatok k zmluve o dielo Rekonštrukcia chodníka Hrádocká a Stredisková ulica

1009

2 079,00 EUR Dvetisícsedemdesiatdeväť EUR

HEX-STAV

Obec Lieskovec

30.08.2021

Zmluva o dielo Horná ulica rekonštrukcia.

1008

114 756,54 EUR Stoštrnásťtisícsedemstopäťdesiatšesť 54/100 EUR

HEX-STAV

Obec Lieskovec

27.08.2021

Dohoda o cene

1007

36,00 EUR Tridsaťšesť EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

27.08.2021

Dohoda č. 21/33/010/3

1006

0,00 EUR Nula EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Obec Lieskovec

25.08.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1005

0,00 EUR Nula EUR

JUDr. Radoslav Ulianko

Obec Lieskovec

18.08.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ŠA

1004

60,00 EUR Šesdesiat Eur

Monika Viňanská, Medzi hrušky 2868/16, Lieskovec

Obec Lieskovec

09.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom

1003

75,00 EUR Sedemdesiatpäť EUR

Ramez- J

Obec Lieskovec

06.08.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

1002

15,00 EUR pätnásť EUR

Anna Šandrovicová, Pod Hájom 728/5, Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec

04.08.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Hasičská zbrojnica 1. etapa

1001

Nula EUR

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

29.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1000

600,00 EUR Šesťsto EUR

Slovenský strelecký zväz - klub veteránov

Obec Lieskovec

23.07.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

999

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Adrián Martuš, Osloboditeľov 2593/21, Lieskovec

Obec Lieskovec

19.07.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

998

0,00 EUR Nula EUR

Irena Šiandorová

Obec Lieskovec

13.07.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

997

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

12.07.2021

Dodatok č.1 - k zmluve za hrobové miesta

996

30,00 EUR Tridsať

Vladimír Jankovský

Obec Lieskovec

12.07.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

995

30,00 EUR Tridsať

Juraj Bvoc

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: