Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.08.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Hasičská zbrojnica 1. etapa

1001

Nula EUR

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

29.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1000

600,00 EUR Šesťsto EUR

Slovenský strelecký zväz - klub veteránov

Obec Lieskovec

23.07.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

999

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Adrián Martuš, Osloboditeľov 2593/21, Lieskovec

Obec Lieskovec

19.07.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

998

0,00 EUR Nula EUR

Irena Šiandorová

Obec Lieskovec

13.07.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

997

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

12.07.2021

Dodatok č.1 - k zmluve za hrobové miesta

996

30,00 EUR Tridsať

Vladimír Jankovský

Obec Lieskovec

12.07.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

995

30,00 EUR Tridsať

Juraj Bvoc

Obec Lieskovec

12.07.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - Športový areál

994

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Jana Tužinská - Šport Centrum

Obec Lieskovec

07.07.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ŠA

993

300,00 EUR Tristo EUR

AKADÉMIA plus Zvolen, s.r.o.,Ing. Danica Václavíková, Somolického 2, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

30.06.2021

Zmluva o dielo

992

10 226,74 EUR Desaťtisícdvestodvadsaťšesť 74/100

Cortina s.r.o.

Obec Lieskovec

21.06.2021

Zmluva č. 4/21 o poskytnutí dotácie

991

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto Eur

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

17.06.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

990

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

16.06.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

989

15,00 EUR pätnásť EUR

Michaela Krahulcová

Obec Lieskovec

16.06.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

988

15,00 EUR pätnásť EUR

Drahomíra Žiaková, Prachatická 2235/27, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

15.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ Quo Vadis

987

90,00 EUR Deväťdesiat EUR

Quo Vadis - súkromné centrum voľného času

Obec Lieskovec

14.06.2021

Zmluva o dielo - priechod pre chodcov-Hrádocká

986

9 056,59 EUR Deväťtisícpädesiatšesť 59/100 Eur

Ján Kuzma - ELTIK

Obec Lieskovec

11.06.2021

Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodník-Hrádocká+Stredisková

985

62 580,78 EUR Šesdesiatdvatisícpäťstoosemdesiat 78/100 Eur

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

Obec Lieskovec

11.06.2021

Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica I. etapa

984

27 958,99 EUR Dvadsaťsedemtisícdeväťstopädesiatosem 99/100 Eur

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

11.06.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ŠA

983

100,00 EUR Sto Eur

Ing.Jana Tužinská - ŠPORTCENTRUM

Obec Lieskovec

08.06.2021

Zmluva o dotácii - OŠK Lieskovec

982

15 600,00 EUR Pätnásťtisícšesťsto EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec

07.06.2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov-Dodatok č.1.

981

0,00 EUR Nula EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Lieskovec

01.06.2021

Zmluva č. 3/21 o poskytnutí dotácie

980

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Občianske združenie DFS Hučava

Obec Lieskovec

31.05.2021

Dodatok č.1 k Zmluve č. 190/2018/06

979

0,00 EUR Nula EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Lieskovec

18.05.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

978

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

977

1 400,00 EUR Tisícštyristo EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253, 83103 Bratislava-Nové Mesto

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: