Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.05.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

896

790,00 EUR Sedemstodeväťdesiat EUR

Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468

Obec Lieskovec

30.04.2020

Zmluva o audítorskej činnosti.

895

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat EUR

Ing. Cibuľová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

23.04.2020

Nájomná zmluva

894

1,00 EUR Jedno EUR

Obec Slatinské Lazy

Obec Lieskovec

08.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie.

893

4 500,00 EUR Štyritisícpäťsto EUR.

Lieskovský tenisový klub – LTC, Hájik č. 405/17 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

07.04.2020

Zmluva o nakladaní s odpadmi.

892

0,00 EUR Nula EUR

NATUR-PACK a.s.

Obec Lieskovec

06.04.2020

Zmluva o odbere, úprave, zhodnotení a zneškodnení odpadov.

891

0,00 EUR Nula EUR

EBA, s.r.o.

Obec Lieskovec

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie.

890

1 400,00 EUR Tisícštyristo EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253, 83103 Bratislava-Nové Mesto

Obec Lieskovec

10.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie.

889

1 600,00 EUR Jedentisícšesťsto EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

09.03.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

888

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

03.03.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

887

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

27.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

886

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

27.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

885

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

27.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

884

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

24.02.2020

Zmluva o dotácii OŠK.

883

16 500,00 EUR Šestnásťtisícpäťsto EUR.

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec

20.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

882

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

17.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

881

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

13.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

880

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

12.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

879

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

05.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

878

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

05.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

877

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

05.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

876

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

05.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

875

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

05.02.2020

Zmluva o čiastočnom prevádzkovaní pohrebiska.

874

0,00 EUR Nula EUR

NANTE s.r.o.

Obec Lieskovec

04.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

873

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Občianske združenie Lieskovček

Obec Lieskovec

04.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

872

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: