Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.06.2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

1090

50,00 EUR Päťdesiat eur

Henrieta Sámalová

Obec Lieskovec

27.06.2022

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb-dodatok č.2

1089

0,00 EUR Nula EUR

Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Lieskovec

24.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022.

1088

450,00 EUR Štyristopäťdesiat EUR

Quo Vadis - súkromné centrum voľného času

Obec Lieskovec

17.06.2022

Zmluva o nájme za hrobové miesto

1087

15,00 EUR Pätnásť EUR

Lenka Oračková

Obec Lieskovec- Obecný úrad Lieskovec, Na Barinách 2,962 21 Lieskovec

16.06.2022

Zmluva o dodávke plynu

1086

0,00 EUR Nula EUR

SPP a.s.,

Obec Lieskovec

16.06.2022

Nájomná zmluva za hrobové miesto

1085

30,00 EUR

Rastislav Gáborčík

Obec Lieskovec

16.06.2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

1084

20,00 EUR Dvadsať Eur

Nedelková Petra, Ing.

Obec Lieskovec

14.06.2022

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - športový areál

1083

0,00 EUR Nula EUR

Základná škola Lieskovec Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

13.06.2022

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie.

1082

0,00 EUR Nula EUR

Stredoslovenská energetika

Obec Lieskovec

06.06.2022

Nájomná zmluva ŠA

1081

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

19.05.2022

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1080

0,00 EUR Nula EUR

Monika Viňanská, Medzi hrušky 2868/16, Lieskovec

Obec Lieskovec

18.05.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1079

0,00 EUR Nula EUR

Tischler Karol, Višňovského 2515/9, Zvolen

Obec Lieskovec

16.05.2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

1078

50,00 EUR Päťdesiat eur

Tischler Karol, Višňovského 2515/9, Zvolen

Obec Lieskovec

12.05.2022

Zmluva č. 06/2022 PCO

1077

33,00 EUR Tridsaťtri EUR

T.R.I.M.S Security

Obec Lieskovec

11.05.2022

Zmluva č. 1422 572 o poskytnutí dotácie.

1076

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253, 83103 Bratislava-Nové Mesto

Obec Lieskovec

09.05.2022

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1075

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

27.04.2022

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1074

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

25.04.2022

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1073

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

20.04.2022

Nájomná zmluva za hrobové miesta

1072

30,00 EUR

Miroslav Porubský

Obec Lieskovec

12.04.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

1071

588,00 EUR Päťstoosemdesiatosem EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Lieskovec

12.04.2022

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia fasády KD

1070

19 222,33 EUR Devätnásťtisícdvestodvadsaťdva 33/100 EUR

Beauty Strelec s. r. o., 96, 96261 Podzámčok

Obec Lieskovec

12.04.2022

Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie.

1069

0,00 EUR Nula EUR

eR STAR s.r.o.

Obec Lieskovec

12.04.2022

DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve

1068

15,00 EUR Pätnásť Eur

Mgr. Vlasta Rondzíková

Obec Lieskovec

06.04.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1067

Nula EUR

Karabinoš Jozef

Obec Lieskovec

01.04.2022

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1066

Nula EUR

OŠK MEDÁRI Lieskovec zastúpené Ing. Ivanom Mesárošom, predsedom

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: