Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.07.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní ŠA

915

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

20.07.2020

Zmluva o poskytnutí vecí do užívania.

914

0,00 EUR Nula EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec

17.07.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

913

0,00 EUR Nula EUR

MUDr. Ján Necpál

Obec Lieskovec

14.07.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní ŠA

912

0,00 EUR Nula EUR

Ing.Jana Tužinská - ŠPORTCENTRUM

Obec Lieskovec

14.07.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní

911

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

14.07.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní

910

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

14.07.2020

Memorandum o spolupráci

909

0,00 EUR Nula EUR

Serenity n.o.

Obec Lieskovec

06.07.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

908

0,00 EUR Nula EUR

Katarína Brzová

Obec Lieskovec

03.07.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

907

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Marek Janoušek

Obec Lieskovec

01.07.2020

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

906

30,00 EUR Tridsať EUR

Miroslava Balážová

Obec Lieskovec

01.07.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál 9

905

0,00 EUR Nula EUR

Akadémia plus s.r.o., Ján Golian

Obec Lieskovec

30.06.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

904

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

29.06.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

903

0,00 EUR Nula EUR

Ján Žiak

Obec Lieskovec

29.06.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

902

0,00 EUR Nula EUR

Oľga Balážová

Obec Lieskovec

29.06.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

901

0,00 EUR Nula EUR

Stanislav Pacalaj

Obec Lieskovec

29.06.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

900

0,00 EUR Nula EUR

Radoslav Konečný

Obec Lieskovec

25.06.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Športový areál

899

25,00 EUR Dvadsaťpäť Eur

PaedDr. Pavol Igrini

Obec Lieskovec

25.06.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

898

0,00 EUR Nula EUR

Magdaléna Horniaková

Obec Lieskovec

25.06.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

897

0,00 EUR Nula EUR

Schönwiesner, s.r.o.

Obec Lieskovec

25.05.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

896

790,00 EUR Sedemstodeväťdesiat EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Lieskovec

30.04.2020

Zmluva o audítorskej činnosti.

895

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat EUR

Ing. Cibuľová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

23.04.2020

Nájomná zmluva

894

1,00 EUR Jedno EUR

Obec Slatinské Lazy

Obec Lieskovec

08.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie.

893

4 500,00 EUR Štyritisícpäťsto EUR.

Lieskovský tenisový klub – LTC, Hájik č. 405/17 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

07.04.2020

Zmluva o nakladaní s odpadmi.

892

0,00 EUR Nula EUR

NATUR-PACK a.s.

Obec Lieskovec

06.04.2020

Zmluva o odbere, úprave, zhodnotení a zneškodnení odpadov.

891

0,00 EUR Nula EUR

EBA, s.r.o.

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: