Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.01.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

959

0,00 EUR Nula EUR

Húšťava Juraj

Obec Lieskovec

27.01.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

958

0,00 EUR Nula EUR

Hámorský Miloš, Ing.

Obec Lieskovec

20.01.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

957

0,00 EUR Nula EUR

Štefanická Sláviková Slávka, Ing.

Obec Lieskovec

14.01.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta.

956

15,00 EUR Pätnásť EUR

Ján Golian

Obec Lieskovec

12.01.2021

Memorandum o spolupráci.

955

0,00 EUR Nula EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

08.01.2021

Zmluva o výpožičke.

954

0,00 EUR Nula EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Lieskovec

08.01.2021

Dodatok k Rámcovej zmluve č. Z54050023

953

0,00 EUR Nula EUR

EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 85101 Bratislava

Obec Lieskovec

08.01.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta.

952

15,00 EUR Pätnásť EUR

Aurélia Gregáňová

Obec Lieskovec

28.12.2020

Zmluva o dielo - zimná údržba.

951

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

28.12.2020

Kúpna zmluva č. Z202033828-Z.

950

0,00 EUR Nula EUR

A.En. Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin

Obec Lieskovec

28.12.2020

Zmluva o výpožičke.

949

0,00 EUR Nula EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Lieskovec

15.12.2020

Kúpna zmluva SPP

948

11 958,69 EUR Jedenásťtisícdeväťstopäťdesiatosem 69/100

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Lieskovec

07.12.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb.

947

0,00 EUR Nula EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Lieskovec

07.12.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

946

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

04.12.2020

Zmluva o dotácii.

945

60,00 EUR Šesťdesiat EUR.

MAJA n.o.

Obec Lieskovec

03.12.2020

Zmluva o dotácií.

944

75,00 EUR Sedemdesiatpäť EUR.

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

03.12.2020

Zmluva o dotácii.

943

255,00 EUR Dvestopäťdesiatpäť EUR.

Súkromná základná umelecká škola Quo vadis, I. Krasku 2362/7, Zvolen

Obec Lieskovec

01.12.2020

Dohoda č. 20/33/010/35.

942

0,00 EUR Nula EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Obec Lieskovec

01.12.2020

Dohoda č. 20/33/012/71

941

0,00 EUR Nula EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Obec Lieskovec

26.11.2020

Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa sústavy do distribučnej sústavy.

940

0,00 EUR Nula EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Lieskovec

26.11.2020

Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa sústavy do distribučnej sústavy.

939

0,00 EUR Nula EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Lieskovec

25.11.2020

Zmluva o dielo.

938

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

24.11.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta.

937

30,00 EUR Tridsať EUR.

Agnesa Mesárošová

Obec Lieskovec

09.11.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

936

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

29.10.2020

Zmluva o dielo.

935

11 790,02 EUR Jedenásťtisícsedemstodeväťdesiat 02/100

RENOVIA s. r. o.

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: