Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.09.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

674

500,00 EUR

Obec Lieskovec

Festival s.r.o.

20.09.2018

Zmluva o účinkovaní

673

300,00 EUR

Obec Lieskovec

Výrostek Daniel, Mgr.art., Záhumnie 287/30J, 97631 Hronsek

20.09.2018

Dodatok č.3 k Zmluve o vývoze odpadu

672

0,00 EUR

Obec Lieskovec

Marius Pedersen, a.s.

20.09.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

671

12,50 EUR

Obec Lieskovec

Ladislav Krbušík

20.09.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

670

12,50 EUR

Obec Lieskovec

Jana Gašparová

20.09.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

669

12,50 EUR

Obec Lieskovec

Jozef Šáli

20.09.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

668

25,00 EUR

Obec Lieskovec

Ondrej Ďuriš

20.09.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

667

12,50 EUR

Obec Lieskovec

Anna Francistiová

20.09.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

666

25,00 EUR

Obec Lieskovec

Ing. Mária Trnková

12.09.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

665

75,00 EUR

Obec Lieskovec

Anna Miklešová

12.09.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi

664

0,00 EUR

Obec Lieskovec

ŽP EKO QELET a.s.

11.09.2018

Zmluva o sprostredkovaní

663

750,00 EUR

Obec Lieskovec

Umelecká a sprostredkovateľská agentúra FOLK

11.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

662

713,16 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

11.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

661

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

MADE spol. s r. o.

11.09.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

660

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jana Jankovská

05.09.2018

Zmluva o poskytovaní údajov

659

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

31.08.2018

Zmluva o dielo

658

1 000,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

28.08.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

657

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mária Mičudová

28.08.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

656

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Andrej Podkonický

28.08.2018

Zmluva o príspevku

655

80,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

COOP Jednota Krupina

28.08.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

654

650,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468

28.08.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

653

580,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468

22.08.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom

652

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing. Júlia Hrancová, Medzi Hrušky č. 2842/13, 962 21 Lieskovec

22.08.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom

651

40,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Katarína Stehlíková, Nová ul. 2898/31, Lieskovec

22.08.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom

650

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing. Júlia Hrancová, Medzi Hrušky č. 2842/13, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: