Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2019

Zmluva o dielo

790

18 973,25 EUR Osemnásťtisícdeväťstosedemdesiattri 25/100

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

15.07.2019

Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí dotácie.

789

1 000,00 EUR Jedentisíc EUR

Občianske združenie Lieskovček

Obec Lieskovec

02.07.2019

Kúpna zmluva

788

20 000,00 EUR Dvadsaťtisíc EUR

Ing. Georges Mahfoud, NATALI Export - Import, Lieskovská cesta 494, 960 03 Zvolen

Obec Lieskovec

02.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

787

90,00 EUR Deväťdesiat EUR

AKADÉMIA plus Zvolen, s.r.o.,Ing. Danica Václavíková, Somolického 2, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

27.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

786

40,00 EUR Štyridsať EUR

Ondrej Šmidriak

Obec Lieskovec

27.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

785

0,00 EUR Nula EUR

PUR-STAV KB, s.r.o., Lieskovská cesta 616, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

26.06.2019

Zmluva o dielo

784

84 354,78 EUR Osemdesiatštyritisíctristopäťdesiatštyri 78/100

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

Obec Lieskovec

24.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

783

0,00 EUR Nula EUR

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

20.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

782

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

20.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

781

77,24 EUR Sedemdesiatsedem 24/100 EUR

Radoslav Lietava

Obec Lieskovec

20.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

780

40,00 EUR Štyridsať EUR

Ing. Magdaléna Haranzová

Obec Lieskovec

20.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

779

0,00 EUR Nula EUR

Okresný futbalový zväz Zvolen

Obec Lieskovec

19.06.2019

Zmluva o dotácii CVČ

778

600,00 EUR Šesťsto EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

19.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

777

0,00 EUR Nula EUR

GLOBUS spol. s r. o.

Obec Lieskovec

19.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

776

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

19.06.2019

Zmluva o dotácii CVČ

775

150,00 EUR Stopäťdesiat EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

19.06.2019

Zmluva o dotácii CVČ Detva

774

30,00 EUR Tridsať EUR

MAJA n.o.

Obec Lieskovec

10.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie.

773

60,00 EUR Šesťdesiat EUR

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

10.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

772

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

03.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Lieskovec

771

0,00 EUR Nula EUR

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

Obec Lieskovec

03.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Lieskovec

770

0,00 EUR Nula EUR

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

Obec Lieskovec

03.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Lieskovec

769

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.05.2019

Zmluva o dielo - oprava cesty ulica Nová.

768

101 789,88 EUR Stojednatísicsedemstoosemdesiatdeväť 88/100 EUR

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

Obec Lieskovec

29.05.2019

Kúpna zmluva Multifunkčné umývacie zariadenie

767

13 188,00 EUR Trinásťtisícstoosemdesiatosem EUR

UNIAGRO s. r. o.

Obec Lieskovec

29.05.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

766

12,50 EUR Dvanásť 50/100 EUR

Ľubica Vodislavská

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: