Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.10.2020

Zmluva o dielo.

934

15 404,88 EUR Pätnásťtisícštyristoštyri 88/100 EUR

Cortina, s.r.o., Jedľová 3, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

28.10.2020

Zmluva o dielo.

933

16 678,09 EUR Šestnásťtisícšesťstosedemdesiatosem 09/100 EUR

Cortina, s.r.o., Jedľová 3, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

19.10.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

932

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

16.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

931

28 000,00 EUR Dvadsaťosemtisíc EUR

Obec Lieskovec

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

08.10.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

930

0,00 EUR Nula EUR

Mgr. Miroslava Šuchaňová

Obec Lieskovec

05.10.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - ŠA

929

0,00 EUR Nula EUR

MFK Zvolen

Obec Lieskovec

05.10.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

928

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

29.09.2020

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme.

927

0,00 EUR Nula EUR

MVDr. Dušan Gogola

Obec Lieskovec

23.09.2020

Nájomná zmluva - hrobové miesto

926

15,00 EUR Pätnásť EUR

Ján Miadok

Obec Lieskovec

16.09.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

925

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

09.09.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

924

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

09.09.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

923

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Mário Nedelka

Obec Lieskovec

07.09.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

922

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

07.09.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

921

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

11.08.2020

Zmluva o bezplatnom užívaní.

920

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM, Hájik 405/17, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

06.08.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - altánok

919

80,00 EUR Osemdesiat EUR

Jaroslav Miklian

Obec Lieskovec

29.07.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

918

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

24.07.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní KD

917

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

23.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie.

916

600,00 EUR Šesťsto EUR

Slovenský strelecký zväz - klub veteránov

Obec Lieskovec

22.07.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní ŠA

915

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

20.07.2020

Zmluva o poskytnutí vecí do užívania.

914

0,00 EUR Nula EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec

17.07.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

913

0,00 EUR Nula EUR

MUDr. Ján Necpál

Obec Lieskovec

14.07.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní ŠA

912

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM, Hájik 405/17, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

14.07.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní

911

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

14.07.2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní

910

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: