Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.05.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Športový areál

765

0,00 EUR Nula EUR

MFK LOKOMOTÍVA Zvolen a.s.

Obec Lieskovec

16.05.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Športový areál

764

0,00 EUR Nula EUR

MFK LOKOMOTÍVA Zvolen a.s.

Obec Lieskovec

16.05.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

763

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR/na 5 rokov

Štefan Merčiak

Obec Lieskovec

16.05.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

762

12,50 EUR Dvanásť 50/100 na 5 rokov

Wagnerová Miroslava

Obec Lieskovec

09.05.2019

Zmluva o prenájme nebytového priestoru - kultúrny dom.

761

40,00 EUR Štyridsať EUR

Marcela Luptáková

Obec Lieskovec

06.05.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom

760

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

06.05.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom

759

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

06.05.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

758

40,00 EUR Štyridsať EUR

Mgr. Marcela Kováčová

Obec Lieskovec

06.05.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom

757

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Ján Šouc

Obec Lieskovec

06.05.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

756

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR/2 miesta/5 rokov

Katarína Linhartová

Obec Lieskovec

25.04.2019

Nájomná zmluva na hrobové miesto.

755

12,50 EUR Dvanásť 50/100 EUR/5 rokov

Anna Majerová

Obec Lieskovec

18.04.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

754

0,70 EUR 70/100 EUR/m3/rok

Moravčík Ondrej

Obec Lieskovec

11.04.2019

Zmluva o prenájme nebytového priestoru

753

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

08.04.2019

Kúpna zmluva - malotraktor

752

71 928,00 EUR Sedemdesiatjedentisícdeväťstodvadsaťosem EUR

UNIAGRO s. r. o.

Obec Lieskovec

08.04.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Lieskovec

751

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

28.03.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

750

0,70 EUR 0,70 EUR/m3/rok

Matej Pavlov

Obec Lieskovec

21.03.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom Lieskovec

749

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

21.03.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

748

0,70 EUR 70/100 EUR/m3/rok

Ondrejková Alžbeta

Obec Lieskovec

21.03.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

747

0,70 EUR 70/100 EUR/m3/rok

Ondrejková Gabriela, Ing.

Obec Lieskovec

21.03.2019

Nájomná zmluva - rohože

746

4,29 EUR Štyri 29/100 EUR mesačne

Lindstrom s.r.o.

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

745

0,00 EUR Nula EUR

David Hrončok

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o dielo - rekonštrukcia KD

744

19 895,92 EUR Devätnásťtisícosemstodeväťdesiatpäť 92/100 EUR

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

743

1 000,00 EUR Tisíc EUR

Občianske združenie DFS Hučava

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie.

742

3 000,00 EUR Tritisíc EUR

Lieskovský tenisový klub - LTC, Hájik 405, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

741

1 400,00 EUR Tisícštyristo EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: