Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.01.2020

Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti.

860

0,00 EUR Nula EUR

MUDr. Rút Šuleková

Obec Lieskovec

09.01.2020

Kúpna zmluva - vozík PS 12 s príslušenstvom.

859

2 650,00 EUR Dvetisícšesťstopäťdesiat EUR.

Mgr. Zuzana Machayová

Obec Lieskovec

09.01.2020

Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov.

858

0,00 EUR Nula EUR

Ticket Service, s.r.o.

Obec Lieskovec

07.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

857

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

30.12.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

856

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR

Valterová Zlata Ing.

Obec Lieskovec

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

855

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

854

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Jana Tužinská, Hájik 405, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

853

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Jana Tužinská, Hájik 405, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

852

0,00 EUR Nula EUR

OŠK Medári

Obec Lieskovec

12.12.2019

Zmluva o zbere elektroodpadu

851

Cena podľa prílohy

ROVAMI s.r.o.

Obec Lieskovec

12.12.2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.11.2019

850

0,00 EUR Nula EUR

Peter Striež

Obec Lieskovec

04.12.2019

Zmluva o dotácii

849

180,00 EUR Stoosemdesiat EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o dotácii

848

840,00 EUR Osemstoštyridsať EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o dotácii

847

420,00 EUR Štyristodvadsať EUR

Základná umelecká škola QUO VADIS, I. Krasku 7, Zvolen

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

846

0,00 EUR Nula EUR

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o dielo

845

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o dielo

844

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Lieskovec

29.11.2019

Kúpna zmluva

843

1 505,00 EUR Jedentisícpäťstopäť EUR

Peter Striež

Obec Lieskovec

27.11.2019

Zmluva o dotácii CVČ

842

30,00 EUR Tridsať EUR

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

27.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom - spoločenská miestnosť

841

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

26.11.2019

Zmluva o dotácii CVČ Detva

840

30,00 EUR Tridsať EUR

MAJA n.o.

Obec Lieskovec

26.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom - spoločenská miestnosť

839

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

25.11.2019

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu.

838

0,00 EUR Nula EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Lieskovec

25.11.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

837

12,50 EUR Dvanásť 50/100 EUR

Mária Hakelová, Horná 2805/16, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

25.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

836

45,00 EUR Štyridsaťpäť EUR

Poľovné združenie Lieskovec

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: