Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.08.2019

O2019/29

Objednávame si dvojstĺpovú konštrukciu L=2,2 m

507,00 EUR

PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16, 08001 Prešov

Obec Lieskovec

12.08.2019

O2019/28

Objednávame si kontrolu VZN obce (súlad znenia existujúcich VZN s legislatívou) a vypracovanie…

0,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Lieskovec

12.08.2019

O2019/27

Objednávame si u Vás cestné značenie:

0,00 EUR

VIAZNAK s. r. o.

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/26

Objednávame si u Vás vertikutáciu ihriska

220,00 EUR

ŠK Prameň Kováčová, Športová 647, 96237 Kováčová

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/25

Objednávame si u Vás organizačné zabezpečenie letného kina v obci Lieskovec v športovom areáli v…

0,00 EUR

Ing.Jana Tužinská - ŠPORTCENTRUM

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/23

Objednávame si u Vás zabezpečenie premietania filmov v športovom areáli Hájik na plátne 4 x 3 m, v…

0,00 EUR

NOVÝ FILM, Škultétyho 3717, 08001 Prešov

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/22

Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu komunikácie v časti obce Lieskovec na Barinách.

0,00 EUR

RENOVIA s. r. o.

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/21

Objednávame si u Vás vývoz papiera z 1100 l nádob nad rámec OZV podľa zmluvy zo dňa 19.04.2018 a…

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/20

Na základe Opakovanej správy o revízii elektrického zariadenia zo dňa 07.06.2019, (číslo správy 1…

0,00 EUR

RAMEZ-J s. r. o.

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/24

Objednávame si u Vás organizačné zabezpečenie športového dňa obcí konaného dňa 16.06.2019 v…

300,00 EUR

Ing.Jana Tužinská - ŠPORTCENTRUM

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/19

Spracovanie dát a naplnenie vrstvy ORTOFOTO 2018 v mapovej aplikácii CLEERIO.

60,00 EUR

TEKDAN, spol. s r.o., Björnsonova 3, 81105 Bratislava

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/18

Objednávame si u Vás zabezpečenie akcie majáles strážnou službou dňa 30.04.2019 v kultúrnom dome v…

144,00 EUR

T.R.I.M.S Security

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/17

Objednávame si u Vás 200 porcií guľášu a prenájom priestorov dňa 30.04.2019

700,00 EUR

Jarmila Schonwiesnerová-Gazdovský dvor

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/16

Objednávame si u Vás postavenie mája a zorganizo- vanie kultúrneho podujatia "Stavanie mája" na deň…

100,00 EUR

OZ THZ Carpona

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/15

Objednávame si u Vás posúdenie a návrh riešenia havarijného stavu odľahčovacích komôr na…

0,00 EUR

AQUAMAAT spol s r.o.

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/14

Objednávame si u Vás dodanie a montáž súboru interierového vybavenia: Interierové dvere dekor DUB s…

2 000,00 EUR

J&Š Construction s.r.o. Hájik 13, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/13

Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu kanalizačných poklopov v obci Lieskovec.

0,00 EUR

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/12

Objednávame si u Vás "Tvorivé dielne pre deti" pri príležitosti Veľkonočných sviatkov na deň 14.04…

0,00 EUR

Podpolianske osvetové stredisko Zvolen, Bystrický rad, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/11

Objednávame si u Vás "Veselé divadielko" na deň 14.04.2019 o 17.00 hodine v kultúrnom dome v obci…

0,00 EUR

Výrostek Daniel, Mgr.art., Záhumnie 287/30J, 97631 Hronsek

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/10

Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu plynových zariadení v objektoch vo vlastníctve obce…

0,00 EUR

REMOS Zvolen s. r. o.

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/9

Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia v obci Lieskovec a rozhlasu na ulici Novej.

0,00 EUR

Milan Strieborný Rádio-opravovňa,Bečov 30,97401,Bečov

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/8

Objednávame si u Vás úpravu verejných priestranstiev v obci Lieskovec. Obec nie je platiteľom DPH.

0,00 EUR

ZE - KOP Ľubomír Šovčík, Novozámocká 2527/2, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/7

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky "Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v Lieskovci …

3 580,87 EUR

Miroslav Mikuš- ALMIK

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/6

Objednávame si vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi

50,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/5

Objednávame si vypracovanie Programu odpadového hospodárstva.

170,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: