Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.10.2021

O2021/23

Objednávame si u Vás nafukovacie atrakcie na kultúrnu akciu Šport-Music-Fest v počte 3 ks v športovo

1 000,00 EUR

Vladimír Krnáč, SNP 200/3, 96202 Vígľaš

Obec Lieskovec

21.10.2021

O2021/22

Objednávame si opravu havarijného stavu ciest, opravu výtlkov na uliciach Nová, Medzi Hrušky, Horná

0,00 EUR

HEX-STAV, s.r.o., Hronská 1, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

02.07.2021

O2021/21

V rámci verejného obstarávania "Denné centrum Lieskovec" si u Vás objednávame IKT v zmysle Vašej obj

1 716,00 EUR

LORtec s.r.o., A. Hlinku 2359/4, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

02.07.2021

O2021/20

V rámci verejného obstarávania "Denné centrum Lieskovec" si u Vás objednávame šikmú scho- diskovú se

12 600,00 EUR

HAPPY TRADE spol. s.r.o., Ul. M.M. Hodžu 10, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

02.07.2021

O2021/19

V rámci verejného obstarávania "Denné centrum Lieskovec" si u Vás objednávame nábytok v zmysle Vašej

1 004,40 EUR

Nábytok Mudrák s.r.o., Svätotrojičné nám. 6/6, 96301 Krupina

Obec Lieskovec

02.07.2021

O2021/18

V rámci verejného obstarávania "Denné centrum Lieskovec" si u Vás objednávame umývadlo s baté- riou

540,48 EUR

Jozef Suja SUGAS, Ulica J. G. Tajovského 115/2, 96237 Kováčová

Obec Lieskovec

02.07.2021

O2021/17

Objednávame si

417,12 EUR

PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16/3815, 08001 Prešov

Obec Lieskovec

02.07.2021

O2021/16

Objednávame si odstránenie havarijného stavu multifunkčného ihriska v obci Lieskovec po zápla- vách

31 008,96 EUR

PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16/3815, 08001 Prešov

Obec Lieskovec

02.07.2021

O2021/15

Na základe osobnej konzultácie a obhliadky si u Vás objednávame zhotovenie realizačnej projektovej d

1 200,00 EUR

SH Projekt, s.r.o., Horná 34/A, 97401 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

02.07.2021

O2021/14

Objednávame si strojovú údržbu umelej trávy s odstránením nečistôt, zdvihnutím vlasu s dosypaním kre

1 399,88 EUR

PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16/3815, 08001 Prešov

Obec Lieskovec

02.07.2021

O2021/13

Objednávame si výrobu nových komponentov a montáž poškodeného dreveného zábradlia na ul. Stredisková

1 540,00 EUR

Pavol Psotka, 84, 96612 Hronská Dúbrava

Obec Lieskovec

21.10.2021

O2021/12

Objednávame si u Vás vývoz nebezpečného odpadu nad rámec zmluvy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.04

1 969,28 EUR

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/11

Objednávame si u Vás ošetrenie stromov (jarný rez)

640,00 EUR

Záhrady KVETKA s.r.o., J. Cikkera 766/17, 96231 Sliač

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/10

Objednávame si u Vás pre DHZO Lieskovec

3 500,00 EUR

JOMA SEPO spol. s r.o., SNP 152/108, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/9

Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o NFP v rámci Výzvy MAS NAŠA LIESKA, podopatrenie 7.4.

2 500,00 EUR

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov Veľký Krtíš, ul. J. A. Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/8

Objednávame si u Vás 500 kusov respirátorov FFP2 - KN95 za cenu 0,39 EUR/ks bez DPH, osobný odber

195,00 EUR

Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/7

Objednávame si u Vás 2000 kusov respirátorov FFP2 - KN95 za cenu 0,39 EUR/ks bez DPH

780,00 EUR

Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/6

Záväzne si objednávame: Prepravu a následné zneškodnenie nebezpečného odpadu (18 01 03) zo skríningo

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/5

Záväzne si objednávame: Prepravu a následné zneškodnenie nebezpečného odpadu (18 01 03) zo skríningo

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/4

Záväzne si objednávame: Prepravu a následné zneškodnenie nebezpečného odpadu (18 01 03) zo skríningo

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/3

Záväzne si objednávame: Prepravu a následné zneškodnenie nebezpečného odpadu (18 01 03) zo skríningo

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/2

Záväzne si objednávame: Prepravu a následné zneškodnenie nebezpečného odpadu (18 01 03) zo skríningo

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Lieskovec

28.04.2021

O2021/1

Objednávame si klinový remeň B3190 LW 17x3150 Li/B124 EL v počte 10 kusov

0,00 EUR

UNIAGRO, s.r.o., SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec

25.01.2021

O2020/33

Objednávame si u Vás opravu a montáž nových svietidiel podľa priloženej ponuky zo dňa 22.12.20 v sum

3 500,30 EUR

Milan Strieborný Rádio-opravovňa,Bečov 30,97401,Bečov

Obec Lieskovec

25.01.2021

O2020/32

Objednávame si u Vás opravu rozvádzača RH+RPK v kultúrnom dome v Lieskovci na základe ponuky z 13.12

5 284,54 EUR

OPEZ s.r.o., M. R. Štefánika 1890/42, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: