Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.10.2019

O2019/41

Objednávame si u Vás základnú prípravu členov DHZO v dohodnutej sume 50 EUR za osobu.

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253, 83103 Bratislava-Nové Mesto

Obec Lieskovec

09.10.2019

O2019/40

Objednávame si kontrolu smerníc OcÚ Lieskovec

70,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Lieskovec

09.10.2019

O2019/39

Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu autobus. zastávky s výkazom výmer v celkovej hodnote…

150,00 EUR

Ing. arch. Adriana Zorvanová - ARCHITEKT, SNP 1874, 96901 Banská Štiavnica

Obec Lieskovec

12.09.2019

O2019/38

Objednávame si u Vás dopravu pre Folklórny súbor Rozsutec na vystúpenie v Lieskovci dňa 29.08.2019.

380,00 EUR

Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o., Oslobodenia, 01004 Žilina - Bánová

Obec Lieskovec

12.09.2019

O2019/37

Objednávame si u Vás zabezpečenie nafukovacích atrakcií na akciu "Deň obce Lieskovec-oslavy SNP"…

300,00 EUR

Vladimír Krnáč, SNP 200, 96202 Vígľaš

Obec Lieskovec

12.09.2019

O2019/36

Objednávame si u Vás zapožičanie penometu UHAMO 350 s penidlom na detskú párty dňa 29.08.2019

210,00 EUR

JOMA SEPO spol. s r. o.

Obec Lieskovec

12.09.2019

O2019/35

Objednávame si u Vás organizačné zabezpečenie akcie Deň obce Lieskovec - oslavy SNP dňa 29.08.2019…

500,00 EUR

Agentúra Folk

Obec Lieskovec

12.09.2019

O2019/34

Objednávame si u Vás postavenie javiska a ozvučenie akcie Deň obce Lieskovec - oslavy SNP dňa 29.08…

1 400,00 EUR

Festival s.r.o.

Obec Lieskovec

12.09.2019

O2019/33

Objednávame si u Vás vývoz papiera z 1100 l nádob nad rámec OZV podľa zmluvy zo dňa 19.04.2018 a…

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

12.09.2019

O2019/32

Objednávame si u Vás 200 ks očíslovaných známok pre psov. Prvé číslo známky 751. Vzor prikladáme v…

0,00 EUR

Jozef Smrhola - OLYMP,Maďarovska,935 87,Santovka

Obec Lieskovec

12.09.2019

O2019/31

Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti o NFP k výzve MAS 041/7.5/2

1 000,00 EUR

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov Veľký Krtíš, ul. J. A. Komenského, 99001 Veľký Krtíš

Obec Lieskovec

12.09.2019

O2019/30

Objednávame si u Vás

295,20 EUR

Ing. Františka Švandová ferra-grafik

Obec Lieskovec

12.08.2019

O2019/29

Objednávame si dvojstĺpovú konštrukciu L=2,2 m

507,00 EUR

PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16, 08001 Prešov

Obec Lieskovec

12.08.2019

O2019/28

Objednávame si kontrolu VZN obce (súlad znenia existujúcich VZN s legislatívou) a vypracovanie…

0,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Lieskovec

12.08.2019

O2019/27

Objednávame si u Vás cestné značenie:

0,00 EUR

VIAZNAK s. r. o.

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/26

Objednávame si u Vás vertikutáciu ihriska

220,00 EUR

ŠK Prameň Kováčová, Športová 647, 96237 Kováčová

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/25

Objednávame si u Vás organizačné zabezpečenie letného kina v obci Lieskovec v športovom areáli v…

0,00 EUR

Ing.Jana Tužinská - ŠPORTCENTRUM

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/23

Objednávame si u Vás zabezpečenie premietania filmov v športovom areáli Hájik na plátne 4 x 3 m, v…

0,00 EUR

NOVÝ FILM, Škultétyho 3717, 08001 Prešov

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/22

Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu komunikácie v časti obce Lieskovec na Barinách.

0,00 EUR

RENOVIA s. r. o.

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/21

Objednávame si u Vás vývoz papiera z 1100 l nádob nad rámec OZV podľa zmluvy zo dňa 19.04.2018 a…

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/20

Na základe Opakovanej správy o revízii elektrického zariadenia zo dňa 07.06.2019, (číslo správy 1…

0,00 EUR

RAMEZ-J s. r. o.

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/24

Objednávame si u Vás organizačné zabezpečenie športového dňa obcí konaného dňa 16.06.2019 v…

300,00 EUR

Ing.Jana Tužinská - ŠPORTCENTRUM

Obec Lieskovec

15.07.2019

O2019/19

Spracovanie dát a naplnenie vrstvy ORTOFOTO 2018 v mapovej aplikácii CLEERIO.

60,00 EUR

TEKDAN, spol. s r.o., Björnsonova 3, 81105 Bratislava

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/18

Objednávame si u Vás zabezpečenie akcie majáles strážnou službou dňa 30.04.2019 v kultúrnom dome v…

144,00 EUR

T.R.I.M.S Security

Obec Lieskovec

26.06.2019

O2019/17

Objednávame si u Vás 200 porcií guľášu a prenájom priestorov dňa 30.04.2019

700,00 EUR

Jarmila Schonwiesnerová-Gazdovský dvor

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: