Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.01.2021

O2020/33

Objednávame si u Vás opravu a montáž nových svietidiel podľa priloženej ponuky zo dňa 22.12.20 v sum

3 500,30 EUR

Milan Strieborný Rádio-opravovňa,Bečov 30,97401,Bečov

Obec Lieskovec

25.01.2021

O2020/32

Objednávame si u Vás opravu rozvádzača RH+RPK v kultúrnom dome v Lieskovci na základe ponuky z 13.12

5 284,54 EUR

OPEZ s.r.o., M. R. Štefánika 1890/42, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

25.01.2021

O2020/31

Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu PZ KD Lieskovec a prívodu vody do spoločenskej mi

4 671,60 EUR

Cortina, s.r.o., Jedľová, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

25.01.2021

O2020/30

Objednávame si u Vás cenovú ponuku na odstránenie havarijného stavu kúrenia a gamatiek v kultúrnom d

0,00 EUR

Cortina, s.r.o., Jedľová, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

25.01.2021

O2020/29

Objednávame si vypracovanie VZN pre obec Lieskovec

200,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Lieskovec

25.01.2021

O2020/28

Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu plynových zariadení v objektoch vo vlastníctve obce Lieskove

0,00 EUR

Cortina, s.r.o., Jedľová, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

25.01.2021

O2020/27

Objednávame si u Vás rozbor kalu na čističke odpadových vôd v Lieskovci (Lukavica) Požadujeme akredi

0,00 EUR

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 94002 Nové Zámky

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/26

Objednávame si 3 kusy rozťahovacích stánkov a plynové terasové ohrievače na účely celoplošného testo

0,00 EUR

KM + KM s.r.o., 121, 96212 Stožok

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/25

Objednávame si u Vás úpravu elektr.prípojky NN- Amfitáter Lieskovec v zmysle ponuky z 23.10.2020, kt

4 302,24 EUR

OPEZ s.r.o., M. R. Štefánika 1890/42, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/24

Objednávame si u Vás sadovnícke úpravy verejného priestranstva v zmysle ponuky z 22.10.2020, ktorá b

6 693,00 EUR

Záhrady KVETKA s.r.o., J. Cikkera 766/17, 96231 Sliač

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/23

Objednávame si u Vás príslušenstvo k traktoru KUBOTA B 2311 v zmylse ponuky z 20.10.2020, ktorá bola

9 846,00 EUR

UNIAGRO s. r. o.

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/22

Objednávame si u Vás vytýčenie potrubia v zmysle vyjadrenia č. 1782/621/2020, ktoré Vám prikla- dáme

0,00 EUR

Stred. vodarenská prevad. spoloč.

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/21

Objednávame si u v zmysle Vašej ponuky zo dňa 25.09.2020:

1 147,50 EUR

PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16, 08001 Prešov

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/20

Objednávame si vypracovanie: Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lieskovec

130,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/19

Objednávame si vypracovanie: Smernica o finančnej kontrole v aktuálnom platnom znení.

60,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/18

V zmysle Vašej cenovej ponuky si objednávame

1 200,00 EUR

ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o., Študentská 12, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/17

V zmysle Vašej cenovej ponuky si objednávame

540,00 EUR

ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o., Študentská 12, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/16

Objednávame si u Vás v cenách bez DPH:

0,00 EUR

Banskobystrická regionálny správa ciest

Obec Lieskovec

26.11.2020

O2020/15

Objednávame si u Vás detské atrakcie na podujatie konané dňa 15.08.2020 v zmysle požiadaviek orgaiz

500,00 EUR

Vladimír Krnáč, SNP 200, 96202 Vígľaš

Obec Lieskovec

26.08.2020

O2020/14

Objednávame si u Vás inžiniersko-geologické posú- denie komunikácie a svahu pre rekonštrukciu vozovk

2 000,00 EUR

GEOVRT Jenčko, Lieskovec

Obec Lieskovec

26.08.2020

O2020/13

Objednávame si u Vás detské atrakcie na podujatie Šport & Music Fest 2020 v zmysle požiadaviek orga

1 000,00 EUR

Vladimír Krnáč, SNP 200, 96202 Vígľaš

Obec Lieskovec

26.08.2020

O2020/12

Objednávame si vypracovanie dokumentov: Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce a VZN o h

112,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Lieskovec

01.07.2020

O2020/11

Objednávame si u Vás v zmysle Zmluvy zo dňa 28.01.2020 o poskytovaní služieb: dezinfekciu nádob na k

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

01.07.2020

O2020/10

Objednávame si u Vás vertikutáciu ihriska

0,00 EUR

ŠK Prameň Kováčová, Športová 647, 96237 Kováčová

Obec Lieskovec

15.04.2020

O2020/9

Polohopisné a výškopisné zameranie záujm. územie k PD,zákres KN šetrenie IS-vyjadrenie ich orientačn

540,00 EUR

ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o., Študentská 12, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: