Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.07.2020

O2020/11

Objednávame si u Vás v zmysle Zmluvy zo dňa 28.01.2020 o poskytovaní služieb: dezinfekciu nádob na…

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

01.07.2020

O2020/10

Objednávame si u Vás vertikutáciu ihriska

0,00 EUR

ŠK Prameň Kováčová, Športová 647, 96237 Kováčová

Obec Lieskovec

15.04.2020

O2020/9

Polohopisné a výškopisné zameranie záujm. územie k PD,zákres KN šetrenie IS-vyjadrenie ich…

540,00 EUR

ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o., Študentská 12, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

15.04.2020

O2020/8

Polohopisné a výškopisné zameranie záujm. územia k PD,zákres KN šetrenie IS-vyjadrenie ich…

600,00 EUR

ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o., Študentská 12, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

15.04.2020

O2020/7

Objednávame si u Vás výrub 2 ks stromov, smrek pichľavý s obvodom 74, 66, cm rastucich na parc. 279…

200,00 EUR

Peter Viňanský, Medzi hrušky 2868, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

15.04.2020

O2020/6

Objednávame si u Vás vývoz veľkoobjemových kontajnerov v termíne od 20.03. do 06.04.2020.

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

15.04.2020

O2020/5

Objednávama si u Vás spracovanie žiadosti o príspevok k výzve IROP-C1 s názvom projektu Denné…

1 000,00 EUR

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov Veľký Krtíš, ul. J. A. Komenského, 99001 Veľký Krtíš

Obec Lieskovec

15.04.2020

O2020/4

Objednávame si u Vás nákup a dodávku kosačky s nulovým polomerom otáčania v zmysle cenovej ponuky…

15 960,00 EUR

UNIAGRO s. r. o.

Obec Lieskovec

15.04.2020

O2020/3

Po revízii existujúcej dokumentácie obce Lieskovec si objednávame jej zosúladenie s platnou…

940,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Lieskovec

20.02.2020

O2020/2

Objednávame si u Vás vývoz prebytočnej zeminy z obecného cintorína v roku 2020 v zmysle cenovej…

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

20.02.2020

O2020/1

Objednávame si u Vás regálový systém COMBO: počet: 1 ks-sekcia, výška 1980 mm, šírka 1840 mm, hĺbka…

225,60 EUR

A J Produkty a.s., Galvaniho 7, 82104 Bratislava

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/54

Objednávame si u Vás vývoz papiera z 1100 l nádob nad rámec OZV podľa zmluvy zo dňa 19.04.2018 a…

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/53

Objednávame si u Vás kompletné zabezpečenie "3.plesu starostu" na deň 11.01.2020 v kultúrnom dome v…

1 350,00 EUR

Agentúra Folk

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/52

Objednávame si u Vás "Tvorivé dielne" pri príležitosti Mikulášskej zabíjačky na deň 07.12.2019 od…

200,00 EUR

Podpolianske osvetové stredisko Zvolen, Bystrický rad, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/51

Objednávame si u Vás organizačné zabezpečenie akcie "Živý Betlehem", ozvučenie, osvetlenie a…

500,00 EUR

Agentúra Folk

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/50

Objednávame si organizačné zabezpečenie akcie Mikuláš a mikulášskeho popoludnia s rozprávkou pre…

450,00 EUR

Ing.Jana Tužinská - ŠPORTCENTRUM

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/49

Objednávame si u Vás urgentné odstránenie havarij- ného stavu gamatiek na starom OcÚ a opravu…

0,00 EUR

Cortina, s.r.o., Jedľová, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/48

Objednávame si u Vás vyhŕňanie snehu z chodníkov v obci Lieskovec v období od 01.01. do 31.03.2020…

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/47

Objednávame si u Vás vyhŕňanie snehu z chodníkov v obci Lieskovec v období od 01.12. do 31.12.2019…

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/46

Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu komunikácií (diery na cestách) na uliciach Medzi…

0,00 EUR

RENOVIA s. r. o.

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/45

Objednávame si u Vás 90 ks Mikulášskych balíčkov á 2,89 EUR.

0,00 EUR

Mgr. Vladimír Repiský, 301, 91443 Omšenie

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/44

Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti o príspevok k výzve IROP-CLLD-Q156-512-001.

2 500,00 EUR

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov Veľký Krtíš, ul. J. A. Komenského, 99001 Veľký Krtíš

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/43

Objednávame si u Vás regálový systém COMBO: počet: 1 ks-sekcia, výška 1980 mm, šírka 2440 mm, hĺbka…

225,60 EUR

A J Produkty a.s., Galvaniho 7, 82104 Bratislava

Obec Lieskovec

28.01.2020

O2019/42

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky prístrešky pre stroje typ A a typ B v cene

14 400,00 EUR

ROLED s. r. o.

Obec Lieskovec

09.10.2019

O2019/41

Objednávame si u Vás základnú prípravu členov DHZO v dohodnutej sume 50 EUR za osobu.

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253, 83103 Bratislava-Nové Mesto

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: