Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.06.2019

O2019/19

Spracovanie dát a naplnenie vrstvy ORTOFOTO 2018 v mapovej aplikácii CLEERIO.

60,00 EUR

TEKDAN, spol. s r.o., Björnsonova 3, 81105 Bratislava

Obec Lieskovec

03.06.2019

O2019/18

Objednávame si u Vás zabezpečenie akcie majáles strážnou službou dňa 30.04.2019 v kultúrnom dome v…

144,00 EUR

T.R.I.M.S Security

Obec Lieskovec

03.06.2019

O2019/17

Objednávame si u Vás 200 porcií guľášu a prenájom priestorov dňa 30.04.2019

700,00 EUR

Jarmila Schonwiesnerová-Gazdovský dvor

Obec Lieskovec

03.06.2019

O2019/16

Objednávame si u Vás postavenie mája a zorganizo- vanie kultúrneho podujatia "Stavanie mája" na deň…

100,00 EUR

OZ THZ Carpona

Obec Lieskovec

03.06.2019

O2019/15

Objednávame si u Vás posúdenie a návrh riešenia havarijného stavu odľahčovacích komôr na…

0,00 EUR

AQUAMAAT spol s r.o.

Obec Lieskovec

03.06.2019

O2019/13

Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu kanalizačných poklopov v obci Lieskovec.

0,00 EUR

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

Obec Lieskovec

16.01.2019

O2018/23

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky

2 315,00 EUR

BOFIS, spol. s r. o., Kamenná 202, 96622 Lutila

Obec Lieskovec

16.01.2019

O2018/22

Objednávame si u Vás vyhŕňanie snehu z chodníkov v obci Lieskovec v období od 1.1.2019 do 31.3.2019…

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

16.01.2019

O2018/21

Objednávame si u Vás vyhŕňanie snehu z chodníkov v obci Lieskovec v období do 31.12.2018 v zmysle…

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

16.01.2019

O2018/20

Objednávame si u Vás Workout zostavu v zmysle cenovej ponuky v sume 1998,00 €. V prírade ne-…

1 998,00 EUR

Uniatest Trade s.r.o.

Obec Lieskovec

16.01.2019

O2018/19

Objednávame si u Vás práce na Rekonštrukcii starej Pošty v Lieskovci vzmysle cenovej ponuky v…

4 953,29 EUR

J&Š Construction s.r.o. Hájik 13, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

16.01.2019

O2018/17

Objednávame si u Vás Vertikálne žalúzie pre Dom smútku, v zmysle cenovej ponuky , ktorá obsahuje…

725,64 EUR

Miroslav Mikuš- ALMIK

Obec Lieskovec

16.01.2019

O2018/16

Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky náhradné diely na viacúčelové ihrisko - siete. viď.…

616,80 EUR

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 03802 Diaková

Obec Lieskovec

16.01.2019

O2018/15

509,76 EUR

ROLED s. r. o.

Obec Lieskovec

05.12.2018

O2018/14

Objednávame si u Vás 100 ks balíčkov Mikulášska čižma á 2,69 EUR

0,00 EUR

Mgr. Vladimír Repiský, 301, 91443 Omšenie

Obec Lieskovec

09.11.2018

O2018/13

Objednávame u Vás opravu MK - križovatka na ul. Nová v zmysle VO - cenová ponuka na sumu 8.098,04…

8 098,00 EUR

RENOVIA s. r. o.

Obec Lieskovec

02.10.2018

O2018/02018/12

Objednávame si u Vás elektroinštaláciu Športového areálu - OŠK Lieskovec .

331,97 EUR

RAMEZ - J - PLUS, s.r.o., Jaseňová 3255/8, 96001 Zvolen - Môťová

Obec Lieskovec

11.09.2018

O2018/11

Objednávame si u Vás prečistenie suchého potoka- zemné práce na parcele KN E 19 v sume 30 EUR/h a 0…

0,00 EUR

ZE - KOP Ľubomír Šovčík, Novozámocká 2527/2, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

22.08.2018

O2018/10

Objednávame si u Vás vnútorné horizontálne a vertikálne žalúzie a bezpečnostnú fóliu pre nový…

2 013,72 EUR

Miroslav Mikuš- ALMIK

Obec Lieskovec

22.08.2018

O2018/9

Objednávame si u Vás ošetrenie líp pri kultúrnom dome v obci Lieskovec v zmysle Vašej ponuky v…

38,00 EUR

Viridis V s.r.o.

Obec Lieskovec

17.07.2018

O2018/8

Objednávame u Vás trezorovú skriňu TSS 160 ME v sume 1256,00 € s DPH ako aj dovoz s umiestnením na…

0,00 EUR

BONPRODUCT s.r.o., Bakossova 14464/3H, 97401 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

11.06.2018

O2018/7

Objednávame si u Vás softwarové služby: pripojenie tlačiarne do siete

0,00 EUR

SYSTECOM s.r.o., Dukelských hrdinov, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

11.06.2018

O2018/6

Objednávame si u Vás vertikutáciu ihriska.

0,00 EUR

ŠK Prameň Kováčová, Športová 647, 96237 Kováčová

Obec Lieskovec

04.05.2018

O2018/5

Objednávame u Vás opravu hlavného rozvádzača RH- pole č. 2 po havarijnom stave čast KD Lieskovec v…

997,00 EUR

RAMEZ - J - PLUS, s.r.o., Jaseňová 3255/8, 96001 Zvolen - Môťová

Obec Lieskovec

06.04.2018

O2018/4

Objednávame u Vás divadelné predstavenie pre deti na deň 25.03.2018 o 17. hod.Kultúrny dom v…

230,00 EUR

Výrostek Daniel, Mgr.art., Záhumnie 287/30J, 97631 Hronsek

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: