Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.02.2016

Zmluva o poskytnutie dotácie

216

8 500,00 EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

26.02.2016

Dodatok k zmluve

217

0,00 EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.02.2016

Zmluva o dielo

214

4 995,29 EUR

Miroslav Mikuš- ALMIK

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

22.02.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

211

0,00 EUR

Janka Gogolová, Horná 2786/47, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

22.02.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

212

0,00 EUR

OŠK MEDÁRI Lieskovec zastúpené Ing. Ivanom Mesárošom, predsedom

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

22.02.2016

Zmluva o vývoze odpadu

213

256 342,08 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.02.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

210

50,00 EUR

Marián Stehlík, Nová 2898/31, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

11.02.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

209

15,00 EUR

Očná optika ANPEK Horná 8, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.02.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

208

30,00 EUR

Občianske združenie Lieskovček, Stredisková 2735/5, Lieskovec, zastúpené p. Gabrielou Debnárovou

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.01.2016

Zmluva o výpožičke

207

0,00 EUR

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.01.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

206

45,00 EUR

Pavel Ťavoda, Horná 2829/64, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

14.01.2016

Nájomná zmluva za hrobové miesto

205

19,90 EUR

Mária Bakulová, Agátová 2939/17, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

12.01.2016

Rámcová zmluva

204

0,00 EUR

MPL TRADING spol.s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

23.12.2015

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

202

0,00 EUR

OŠK MEDÁRI Lieskovec Zastúpený Ing. Ivanom Mesárošom, predsedom

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

23.12.2015

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

203

50,00 EUR

Ing. Jana Tužinská, Hájik 405, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

07.12.2015

ZMLUVA O DIELO

200

384,00 EUR

RAMEZ-J s. r. o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

07.12.2015

ZMLUVA O DIELO

201

7 228,76 EUR

J&Š Construction s.r.o. Hájik 13, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

02.12.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lieskovci č. 23/2015 zo dňa 26. marca 2015.

199

0,00 EUR

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.12.2015

Zmluva o použití diela podľa § 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“)

198

500,00 EUR

Irena Bubeníková, Jamnického 2, 841 05 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.11.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

197

0,00 EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

27.11.2015

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

196

0,00 EUR

Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

25.11.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

194

39,80 EUR

Ján Trnka,Hrádocká 2723/10, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

25.11.2015

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.1/2015 z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP

195

5 025,00 EUR

Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.11.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

193

19,90 EUR

Ing.Ján Dupan, Partizánska 25, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

23.11.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

192

39,80 EUR

Mária Kubíniová, Osloboditeľov 75, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: