Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.07.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

28

0,00 EUR

Ing. Júlia Hrancová, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

20.06.2012

Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

29

0,00 EUR

René Ušjak J. Švermu 18 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.06.2012

Zmluva č. 3/12 o poskytnutie dotácie

26

5 500,00 EUR

Základná škola Lieskovec Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.06.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

24

39,83 EUR

Mária Hakelová, Horná 2805/16, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.06.2012

Zmluva č. 1/2012 o poskytnutie dotácie

25

100,00 EUR

Milan Terem,Medzi Hrušky č. 2867/14,962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.06.2012

Zmluva o prenájme nehnuteľnosti

23

1,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo urbárskych a spoločenstevných lesov a pasienok obce Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.05.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

22

33,19 EUR

Iveta Mlynarčeková, Medzi hrušky 2849/27, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

11.05.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

21

33,19 EUR

Anna Tretiaková,Osloboditeľov 2616/67,962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

17.04.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

1

300,00 EUR

Ing. Cibuľová Renáta, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.03.2012

Zmluva o uverejnení inzercie

19

75,00 EUR

NEO Slovakia

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

23.03.2012

Zmluva č. 02/12 o poskytnutí dotácie

18

10 200,00 EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

21.02.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

16

0,00 EUR

Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

21.02.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

17

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

17.02.2012

Nájomná zmluva

15

19,90 EUR

Anna Kováčová, Korytárky 366, 962 04 Kriváň

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

20.01.2012

Nájomná zmluva

14

39,80 EUR

Ján Kováč, Na Barinách 2701/6, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.01.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

13

33,15 EUR

MB Liptovský Mikulaš, Kemi 269/9

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.01.2012

Zmluva č. 1286/2011

12

284,18 EUR

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

02.01.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

11

0,00 EUR

Ing. Júlia Hrancová, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

19.12.2011

Kolektívna zmluva pre zamestnancov Obce Lieskovec pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2012

10

0,00 EUR

Základná organizácia SLOVES pri obecnom úrade Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

21.11.2011

Kúpna zmluva

9

91,00 EUR

Ing. Jana Ondreičková, Hôrka nad Váhom 283, 916 32 Hôrka nad Váhom

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.07.2011

Zmluva o dielo č. 13/2011

8

10 845,43 EUR

REMONTA s. r. o., SNP 45, Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

08.06.2011

Nájomná zmluva

7

19,90 EUR

Vladimír Mojžiš. Nová 2930/44, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.05.2011

Nájomná zmluva

6

19,90 EUR

Drahomíra Žiaková, Prachatická 2235/27, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

05.04.2011

Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb

4

0,00 EUR

Telefonica Slovakia

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

25.02.2011

Dodatok č. k Mandátnej zmluve č. I-611/2010

3

0,00 EUR

Star EU, a. s., Vlčková 51, 811 04 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: