Obsah

Fotogaléria

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

#

Škola v prírode 21. 6. 2022

#

MDD Mravčeky 21. 6. 2022

#

MDD Lienky 21. 6. 2022

#

MDD Včielky 21. 6. 2022

#

Lesnícke múzeum 9. 5. 2022

#

Návšteva SNG 9. 5. 2022

#

Prednes básničiek 9. 5. 2022

#

Stavanie mája 9. 5. 2022

#

Deň Zeme 9. 5. 2022

#

Deň Zeme 9. 5. 2022

#

Deň Zeme 9. 5. 2022

#

Plavecký výcvik 30. 3. 2022

#

Návšteva knižnice 30. 3. 2022

#

Karneval Včielky 2. 3. 2022

#

Karneval Lienky 2. 3. 2022

#

Karneval Mravčeky 2. 3. 2022

#

Mikuláš - Včielky 10. 12. 2021

#

Mikuláš - Mravčeky 10. 12. 2021

#

Mikuláš - Lienky 10. 12. 2021

#

Divadlo na Mikuláša 10. 12. 2021

#

Zúbky u Mravčekov 10. 12. 2021

#

Zmysly Včielky 10. 12. 2021

#

Lienky a Zúbky 10. 12. 2021

#

Včielky - Zúbky 10. 12. 2021

#

Funtronic u Včielok 10. 12. 2021

#

Bacily u Mravčekov 10. 12. 2021

#

Zmysly - Lienky 10. 12. 2021

prvá prechádzajúci
z 4
posledná