Obsah

Stavanie mája 2017

Dňa 30.04.2017 sa v našej obci staval máj. Pri tejto príležitosti pre obyvateľov spravila škôlka, škola a ZUŠ-ka program. Po vystúpení silní chlapi postavili máj.