Obsah

Ing. Jana Tužinská

vCard

Úloha v org. štruktúre

Kultúrno-športová komisia - predseda

Zastupiteľstvo - zástupkyňa starostu

Komisia finančná - člen