Obsah

Mgr. Veronika Páleníková

vCard

Úloha v org. štruktúre