Obsah

Prvý starostovský ples 2017

Dňa 14.01.2017 sa konal "Ples starostu". Ples otvorila THZ Carpona, svojím vystúpením. Všetci plesajúci odchádzali v ranných hodinách, pretože ples bol na vysokej úrovni a nikomu sa nechcelo skôr opustiť plesajúcich. Kto nebol môže ľutovať.