Obsah

Štefanský stolnotenisový turnaj-Medári

Štefánsky stolnotenisový turnaj o cenu starostu obce - Medári