Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

795

10,00 EUR Desať EUR

Ing. Júlia Hrancová, Medzi Hrušky č. 2842/13, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

15.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

794

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

15.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

793

13 132,08 EUR Trinásťtisícstotridsaťdva 08/100

Ramez- J

Obec Lieskovec

15.07.2019

Mandátna zmluva

792

215,00 EUR Dvestopätnásť EUR

JUDr. Eva Horniaková

Obec Lieskovec

15.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

791

500,00 EUR Päťsto EUR

Slovenský strelecký zväz - klub veteránov

Obec Lieskovec

15.07.2019

Zmluva o dielo

790

18 973,25 EUR Osemnásťtisícdeväťstosedemdesiattri 25/100

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

15.07.2019

Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí dotácie.

789

1 000,00 EUR Jedentisíc EUR

Občianske združenie Lieskovček

Obec Lieskovec

02.07.2019

Kúpna zmluva

788

20 000,00 EUR Dvadsaťtisíc EUR

Ing. Georges Mahfoud, NATALI Export - Import, Lieskovská cesta 494, 960 03 Zvolen

Obec Lieskovec

02.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

787

90,00 EUR Deväťdesiat EUR

AKADÉMIA plus Zvolen, s.r.o.,Ing. Danica Václavíková, Somolického 2, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

27.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

786

40,00 EUR Štyridsať EUR

Ondrej Šmidriak

Obec Lieskovec

27.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

785

0,00 EUR Nula EUR

PUR-STAV KB, s.r.o., Lieskovská cesta 616, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

26.06.2019

Zmluva o dielo

784

84 354,78 EUR Osemdesiatštyritisíctristopäťdesiatštyri 78/100

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

Obec Lieskovec

24.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

783

0,00 EUR Nula EUR

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

20.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

782

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

20.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

781

77,24 EUR Sedemdesiatsedem 24/100 EUR

Radoslav Lietava

Obec Lieskovec

20.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

780

40,00 EUR Štyridsať EUR

Ing. Magdaléna Haranzová

Obec Lieskovec

20.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

779

0,00 EUR Nula EUR

Okresný futbalový zväz Zvolen

Obec Lieskovec

19.06.2019

Zmluva o dotácii CVČ

778

600,00 EUR Šesťsto EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

19.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

777

0,00 EUR Nula EUR

GLOBUS spol. s r. o.

Obec Lieskovec

19.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

776

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

19.06.2019

Zmluva o dotácii CVČ

775

150,00 EUR Stopäťdesiat EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

19.06.2019

Zmluva o dotácii CVČ Detva

774

30,00 EUR Tridsať EUR

MAJA n.o.

Obec Lieskovec

10.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie.

773

60,00 EUR Šesťdesiat EUR

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

10.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

772

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

03.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Lieskovec

771

0,00 EUR Nula EUR

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: