Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

871

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

29.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

870

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

29.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

869

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

28.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb.

868

0,00 EUR Nula EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

22.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

867

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

22.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

866

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

16.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

865

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

15.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

864

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

15.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

863

40,00 EUR Štyridsať EUR

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

Obec Lieskovec

14.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

862

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

09.01.2020

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti.

861

0,00 EUR Nula EUR

MUDr. Rút Šuleková

Obec Lieskovec

09.01.2020

Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti.

860

0,00 EUR Nula EUR

MUDr. Rút Šuleková

Obec Lieskovec

09.01.2020

Kúpna zmluva - vozík PS 12 s príslušenstvom.

859

2 650,00 EUR Dvetisícšesťstopäťdesiat EUR.

Mgr. Zuzana Machayová

Obec Lieskovec

09.01.2020

Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov.

858

0,00 EUR Nula EUR

Ticket Service, s.r.o.

Obec Lieskovec

07.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

857

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

30.12.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

856

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR

Valterová Zlata Ing.

Obec Lieskovec

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

855

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

854

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Jana Tužinská, Hájik 405, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

853

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Jana Tužinská, Hájik 405, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

852

0,00 EUR Nula EUR

OŠK Medári

Obec Lieskovec

12.12.2019

Zmluva o zbere elektroodpadu

851

Cena podľa prílohy

ROVAMI s.r.o.

Obec Lieskovec

12.12.2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.11.2019

850

0,00 EUR Nula EUR

Peter Striež

Obec Lieskovec

04.12.2019

Zmluva o dotácii

849

180,00 EUR Stoosemdesiat EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o dotácii

848

840,00 EUR Osemstoštyridsať EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

29.11.2019

Zmluva o dotácii

847

420,00 EUR Štyristodvadsať EUR

Základná umelecká škola QUO VADIS, I. Krasku 7, Zvolen

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: