Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.11.2019

Obchodná zmluva o čistení OV v ČOV

834

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Jozef Vraštiak

Obec Lieskovec

11.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

833

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

11.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

832

0,00 EUR Nula EUR

Materská škola, Nová 2902/2, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

06.11.2019

Zmluva o dielo-Autobusová zastávka - typový projekt

831

24 046,20 EUR Dvadsaťštyritisícštyridsaťšesť 20/100 EUR

ROLED s. r. o.

Obec Lieskovec

06.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

830

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

30.10.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

829

0,00 EUR Nula EUR

Základná škola Lieskovec Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

28.10.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

828

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR

Ján Lupták

Obec Lieskovec

28.10.2019

Zmluva o výpožičke - prívesný vozík na PS 12

827

0,00 EUR Nula EUR

Mgr. Zuzana Machayová

Obec Lieskovec

28.10.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

826

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Ľubomír Žiak

Obec Lieskovec

28.10.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

825

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR

Mária Hakelová, Horná 2805/16, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

24.10.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

824

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

21.10.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

823

0,00 EUR Nula EUR

Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

21.10.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

822

0,00 EUR Nula EUR

Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

21.10.2019

Zmluva o čistení odpadovej vody a v ČOV.

821

0,00 EUR Nula EUR

Pavel Ilčík

Obec Lieskovec

16.10.2019

Kúpna zmluva - PS 12

820

4 950,00 EUR Štyritisícdeväťstopäťdesiat EUR

Mgr. Zuzana Machayová

Obec Lieskovec

16.10.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - OcÚ

819

210,00 EUR Dvestodesať EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

09.10.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

818

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

09.10.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody.

817

0,00 EUR Nula EUR

Jana Jankovská

Obec Lieskovec

30.09.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

816

0,00 EUR Nula EUR

Lucia Valocková

Obec Lieskovec

30.09.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody.

815

0,00 EUR Nula EUR

Ľubica Vodislavská

Obec Lieskovec

30.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

814

90,00 EUR Deväťdesiat EUR

OZ Aktivity Talent

Obec Lieskovec

23.09.2019

Zmluva o účinkovaní.

813

241,00 EUR Dvestoštyridsaťjeden EUR

Miroslav Šávolt

Obec Lieskovec

18.09.2019

Zmluva o dielo

812

8 846,33 EUR Osemtisícosemstoštyridsaťšesť 33/100

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

12.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

811

40,00 EUR Štyridsať EUR

Mgr. Miroslava Slamková

Obec Lieskovec

09.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

810

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: