Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.04.2021

Zmluva o dielo - Amfiteáter 1. etapa

973

59 999,41 EUR Päťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 41/100 EUR

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

13.04.2021

Zmluva o dotácii.

972

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto EUR

Lieskovský tenisový klub – LTC, Hájik č. 405/17 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

07.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

971

24 046,20 EUR Dvadsaťštyritisícštyridsaťšesť 20/100 EUR

Naša Lieska o.z.

Obec Lieskovec

22.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

970

0,00 EUR Nula EUR

Kontriš Matúš

Obec Lieskovec

19.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

969

0,00 EUR Nula EUR

Kmeť Maroš

Obec Lieskovec

18.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke.

968

0,00 EUR Nula EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Lieskovec

15.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

967

0,00 EUR Nula EUR

Agnesa Mesárošová

Obec Lieskovec

12.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

966

0,00 EUR Nula EUR

Chvojka Peter, Mgr.

Obec Lieskovec

11.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

965

0,00 EUR Nula EUR

Petráš Ondrej

Obec Lieskovec

05.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

964

0,00 EUR Nula EUR

Vodislavský Peter

Obec Lieskovec

03.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

963

0,00 EUR Nula EUR

Svitek Jaroslav

Obec Lieskovec

02.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

962

0,00 EUR Nula EUR

Lučaj Marián

Obec Lieskovec

01.03.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta.

961

15,00 EUR Pätnásť EUR

Ján Sliacky

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

11.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM Sliač.

960

0,00 EUR Nula EUR

Mesto Sliač

Obec Lieskovec

28.01.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

959

0,00 EUR Nula EUR

Húšťava Juraj

Obec Lieskovec

27.01.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

958

0,00 EUR Nula EUR

Hámorský Miloš, Ing.

Obec Lieskovec

20.01.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

957

0,00 EUR Nula EUR

Štefanická Sláviková Slávka, Ing.

Obec Lieskovec

14.01.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta.

956

15,00 EUR Pätnásť EUR

Ján Golian

Obec Lieskovec

12.01.2021

Memorandum o spolupráci.

955

0,00 EUR Nula EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

08.01.2021

Zmluva o výpožičke.

954

0,00 EUR Nula EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Lieskovec

08.01.2021

Dodatok k Rámcovej zmluve č. Z54050023

953

0,00 EUR Nula EUR

EBA, s.r.o.

Obec Lieskovec

08.01.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta.

952

15,00 EUR Pätnásť EUR

Aurélia Gregáňová

Obec Lieskovec

28.12.2020

Zmluva o dielo - zimná údržba.

951

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Lieskovec

28.12.2020

Kúpna zmluva č. Z202033828-Z.

950

0,00 EUR Nula EUR

A.En. Slovensko s.r.o.

Obec Lieskovec

28.12.2020

Zmluva o výpožičke.

949

0,00 EUR Nula EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: