Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.05.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

236

0,00 EUR

Strižová Marta, Medzi Hrušky 2861, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.05.2016

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

233

0,00 EUR

Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

29.04.2016

Zmluva o autorskej činnosti

232

750,00 EUR

Ing. Cibuľová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

25.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

231

0,00 EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.04.2016

Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

230

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

11.04.2016

Mandátna zmluva

229

0,00 EUR

Alexander Rumanovský, Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

08.04.2016

Zmluva o zapojení IS DCOM

227

0,00 EUR

DataCentrum, Kýčerského 5, 81105 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

08.04.2016

Zmluva o úvere

228

14 320,00 EUR

UNI CREDIT LEASING, Šancová 1/A, 81499Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

04.04.2016

Zmluva o dielo

226

9 000,00 EUR

Ing. arch Ján Jankovský

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.03.2016

Kolektívna zmluva

219

0,00 EUR

Základná organizácia SLOVES pri obecnom úrade Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.03.2016

Obchodná zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

220

0,00 EUR

Brnčová Alena

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.03.2016

Obchodná zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

221

0,00 EUR

Monika Belková, Hájik 182/21, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.03.2016

Obchodná zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

222

0,00 EUR

Mgr.Marcela Jarotová, Hájik 181/25, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.03.2016

Obchodná zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

223

0,00 EUR

Ján Chovanec, Osloboditeľov 2649, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.03.2016

Obchodná zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

224

0,00 EUR

Anna Miklešová, Stredisková 2749, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.03.2016

Obchodná zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

225

0,00 EUR

Pavel Bartík, Horná 266/82, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.03.2016

Zmluva o poskytnutie dotácie

218

600,00 EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

26.02.2016

Kúpna zmluva

215

5 983,90 EUR

SCHAFY

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

26.02.2016

Zmluva o poskytnutie dotácie

216

8 500,00 EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

26.02.2016

Dodatok k zmluve

217

0,00 EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.02.2016

Zmluva o dielo

214

4 995,29 EUR

Miroslav Mikuš- ALMIK

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

22.02.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

211

0,00 EUR

Janka Gogolová, Horná 2786/47, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

22.02.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

212

0,00 EUR

OŠK MEDÁRI Lieskovec zastúpené Ing. Ivanom Mesárošom, predsedom

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

22.02.2016

Zmluva o vývoze odpadu

213

256 342,08 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.02.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

210

50,00 EUR

Marián Stehlík, Nová 2898/31, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: