Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2014

Nájomná zmluva

107

39,80 EUR

Juraj Kopper, Ľ. Fullu 1968/15, Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

22.09.2014

Nájomná zmluva

105

60,00 EUR

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.07.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

103

54,74 EUR

Jozef Kováč, Zvolen, Ľ. Medveckého 1392/2

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.07.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

104

81,62 EUR

Juraj Plesník, A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.07.2014

Zmluva o dielo

102

3 000,00 EUR

Investing Ing. Jaroslav Petr

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

02.07.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

101

4,97 EUR

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

27.06.2014

Zmluva č. 03/14 o poskytnutie dotácie

100

600,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Zvolen – mesto zast. ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD. Námestie SNP 68/40, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

16.06.2014

Nájomná zmluva

99

39,80 EUR

Mária Margočová, ul. Hanácka 13, 821 04 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.06.2014

Zmluva o dielo

98

35 990,66 EUR

STAMP spol. s. r. o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

04.06.2014

Zmluva o spolupráci pri pri zbere použitého šatstva

97

0,00 EUR

Ján Botto, Dolná Mičiná 9, Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

19.05.2014

Zmluva o dielo

96

294,00 EUR

LIGHTECH, s.r.o., Kominarska 2-4, 83104 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

16.05.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

95

39,83 EUR

Anna Kovačičová, Lieskovec, Medzi Hrušky 2879/38

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

07.05.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

94

33,19 EUR

Anna Tretiaková, Lieskovec, Osloboditeľov 2616/67, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

23.04.2014

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb uzatvorená podľa § 269 odst. zák. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

93

498,00 EUR

Ing. Cibuľová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

20.03.2014

Zmluva č. 2/14 o poskytnutí dotácie

91

10 350,00 EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.03.2014

Zmluva č. 366-11-1203/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

90

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

13.03.2014

Nájomná zmluva

89

19,90 EUR

Adriana Kováčová, Stožok 361, 962 12 Detva

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

14.02.2014

Nájomná zmluva

87

39,80 EUR

Monika Smutná,,Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

14.02.2014

Zmluva č. 1/14 o poskytnutí dotácie

88

500,00 EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

13.02.2014

Príloha č. 6 k obchodnej zmluve č. 606201160

85

0,00 EUR

Stred. vodarenská prevad. spoloč.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

08.02.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

86

49,79 EUR

Ing. Danica Václavíková, Lieskovec, Nová 2901/37

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.01.2014

Zmluva o dodávke plynu pre odberatelov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

84

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

20.01.2014

Zmluva o dielo na spracovanie doplnku k Územnému plánu obce Lieskovec

83

4 326,06 EUR

Ing. arch. Alexander Bánovský - REPROS

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

10.01.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

82

49,79 EUR

Bc. Jana Vranová, Lieskovec, Stredisková 2742/17

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.01.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie

80

60,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: